headphones newspaper video-player

Årets Företagare

Företagarna Öresund delar varje år ut priset Årets Företagare på kommunnivå. Vi utser våra deltagare genom öppen nominering eller av en jury.

Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Alla branscher kan premieras samt företagande inom olika tjänstesektorer. 

Årets Unga Företagare är vårt prestigefyllda pris för unga entreprenörer.
Varje år prisar Företagarna en ung företagare som uppnått något extra med sitt företagande.

Hur blir man Årets Unga Företagare? 
För att delta måste du vara under 35 år och driva minst ett företag. 
Årets Företagare delas ut på lokal, regional och nationell nivå.

Årets vinnare


Företagaren ska:

Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Möjligheter som vinnare

Som vinnare på nationell nivå kan man förvänta sig ett massmedialt genomslag, ökade affärsmöjligheter och, om man inte har den innan, ett medlemskap i Företagarna med alla våra förmåner som bonus.

Vinnare

Följande företagare har Företagarna Öresund korat till Årets Företagare genom åren:

Burlöv 
2012 Cengiq Atasoy - C´s Krog
2013 Maria Dahl - Tårtrummet
2014 Lars Morin & Thomas Mårtensson - Miljöcenter AB
2015 Marcus Paulsson - MP-el
2016 Magnus Hallberg, Mats Olsson, Björn Frank - Malmö Byggnadsplåtslageri 
2017 Ulrika & Mikael Rosenquist - C.Z Sweden AB
2018 Mikael Olsson - A & O Däck i Arlöv  
2019 Patrik Johansson - Solserv Solutions & Services AB
2020 Oscar Pressfeldt, Joris Oudendijk och Sander Oudendijk - Nordgröna AB
 
Kävlinge
2015Hans Persson, Thomas Persson , Erik Andersson, Anders Bohm, Trafik & Fritid
2016 Mark Nouwt, Martin Berglund - GT Däck
2017 Jonas Engdahl - JE 68 Motorcycles AB
2018 Fredrik Rexington, Kävlinge Zoo AB
2019  Björn & Staffan Aronsson Joe´s Garage 

Lomma
2012 Olle Hagmann - Aktiebolaget Kjell Hagmann 
2013 Stefan Nilsson - Borgeby Skor
2014 Marie Hansson - Björka Assistans
2015 Jonas Christensson, Hjälpmedelsteknik Sverige AB
2016 Henrik Huber - PRNT StickIt
2017  Björn Jadeland - Via Medici
2018 Christian Ekman - Zidcore AB 
2019 Kristoffer Samuelsson - M Samuelssons Bygg AB

Staffanstorp
2013 Magnus Abelsson, Eliltskomposit AB
2014 Mikael Nyqvist EDP Konsult AB
2015 Christian Jansson Godsinlösen AB
2016 Hans Erlandsson, Jonas Erlandsson - Angelica Fastigheter
2017 Mats Arvastsson, Trio-emballage AB
2018 Lotta & Thomas Nordberg - Staffanstorps Stöd AB  
2019 Ergun Dramer - Busclean AB

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

49 anledningar ...

... att bli medlem i Företagarna. Vi är stolta över att kunna visa upp allt du får.

Nätverk

Företagarnas nätverk bygger på kunskap och inspiration för att förbättra möjligheterna för dig som driver företag.