headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Företagarna Öresund

Företagarna Öresund är verksamma i Burlöv - Kävlinge - Lomma - Staffanstorp

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och vi representerar 60 000 företagare i landet. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete. Lokalt verkar vi för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare. Bli medlem du också!

Kontaktinfo
Företagarna Öresund
Snipgatan 12, 234 42 Lomma
070 791 99 98
Regionkontor
Syd

Nyheter om företagande i Öresund

Marie Nilsson
Ordförande Företagarna Öresund

Telefonnummer070-791 99 98
E-post
marie@utvecklingsbyran.com

På gång i Öresund
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap