För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande av promemorian Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

Publicerad 22 aug 2023
Företagarnas anser att nivåerna i reduktionsplikten behöver sättas ned, både för klimatet och konkurrenskraften.

Läs hela remissyttrandet som pdf. 

Företagarnas inställning är att reduktionsplikten inte nödvändigtvis behöver slopas, men nivåerna behöver sättas ned, både för klimatet och konkurrenskraften. Dessutom anser Företagarna att det finns en inkonsekvens i att biodrivmedel har beskattats i samma utsträckning som fossila drivmedel, trots att reduktionsplikten syftat till att vara en klimatåtgärd.

Givet att reduktionsplikten sänks behöver regeringen nu skapa andra förutsättningar för att bidra till att minska utsläppen och ge företagen en rimlig chans att uppnå nationella och europeiska regleringar och klimatmål. Exempelvis bör energipolitiken få en mycket större roll än tidigare i klimatomställningen, men även ny teknik som exempelvis koldioxidinfångning som kan göra nytta både nationellt och globalt.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.