För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial (European Critical Raw Materials Act)

Publicerad 21 apr 2023
Företagarna välkomnar EU-kommissionens satsning på att säkra tillgången till kritiska och strategiska råvaror inom EU.
Periodiska systemet med sällsynta jordartsmetaller markerade. Dessa är metalliska grundämnen vars föreningar förekommer relativt sparsamt i naturen.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

EU-kommissionen presenterade den 16 mars ett förslag till förordning som syftar till att säkra tillgången till kritiska och strategiska råvaror inom EU. I samband med detta uppdaterades även listan över vilka råvaror som anses vara särskilt viktiga med fler material. 

Företagarna välkomnar EU-kommissionens satsning på att säkra tillgången till kritiska och strategiska råvaror inom EU. Det är helt nödvändigt för minskad klimatpåverkan. Sveriges tillståndsprocesser för att kunna bryta sällsynta jordartsmetaller, viktiga beståndsdelar i tillverkningen av exempelvis vindkraft och elbilar och helt avgörande för att kunna uppnå klimatmålen, har länge varit alltför långa. Det kan idag ta upp till 15 år innan en brytning kan påbörjas. Sverige riskerar därigenom att gå miste om såväl investeringar som exportmöjligheter och viktiga komponenter att bidra med till en övergång till fossilfri drift. 

Företagarna anser därför att EU:s förslag om att förenkla tillståndsprocesserna och att minska administrationen för de projekt där råvaror är av avgörande betydelse i EU och ett steg i rätt riktning. 

Vi vill dock understryka vikten av att förenklade tillståndsprocesser och minskad administration inte enbart ska fokuseras på brytning och utvinning av kritiska råvaror, utan att EU strävar efter att detta ska gälla för alla sektorer. Företagarna vill även betona betydelsen av att nya regleringar inte ska resultera i ökad administration eller orimliga kostnader för företag. Regeringen bör i detta avseende verka för att eventuella kostnader för ökade krav hålls nere och att alltför detaljerade krav konsekvensanalyseras, för att inte skapa onödiga administrativa pålagor.

Effektiva tillståndsprocesser, i kombination med minskad byråkrati och en fördjupad inre marknad, kommer att stärka unionens konkurrenskraft och öka möjligheterna för investeringar och nya tekniska innovationer.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.