För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Förändringar i eurovinjettdirektivet

Publicerad 19 sep 2023
Företagarna tillstyrker förslaget givet att det är nödvändigt att Sverige anpassar nationell lagstiftning efter EU:s beslut om ett förändrat Eurovinjettdirektiv, men anser att det finns andra miljöstyrande system som är mer effektiva.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

Förändringar i Eurovinjettdirektivet innebär i korthet att vägavgifterna ska baseras på CO₂-prestanda i stället för euroklassen för motorfordon. En koldioxiddifferentiering ska införas för den tunga trafiken, vilket innebär ju mer koldioxid ett fordon släpper ut, desto högre infrastrukturavgift ska betalas. För att åstadkomma en sådan avgiftsstruktur ska alla fordon som omfattas delas in i koldioxidutsläppsklasser.

Företagarna tillstyrker förslaget givet att det är nödvändigt att Sverige anpassar nationell lagstiftning efter EU:s beslut om ett förändrat Eurovinjettdirektiv. Företagarna vill ändock uppmärksamma att det finns andra miljöstyrande system som är mer effektiva än det som har föreslagits inom direktivet. Vi är av samma uppfattning som Sveriges Åkerier, att koldioxidutsläppsklasserna som anges i direktivet och utgår ifrån fordonstillverkarna certifierade koldioxidutsläppssiffror är missriktade, då de inte tar hänsyn till om drivmedlet eller elen har förnybart eller fossilt ursprung. Ett så kallat Well to Wheel-system, som tar hela värdekedjan i beaktande, från produktion och distribution till användning av drivmedlet, skulle vara att föredra.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.