För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande om Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

Publicerad 31 okt 2023
Företagarna tillstyrker förslaget givet att det är nödvändigt att Sverige anpassar nationell lagstiftning efter EU:s beslut om ett förändrat Eurovinjettdirektiv och att regeringen undertecknat ett protokoll om ändring av samarbetsavtalet tillsammans med övriga samarbetsländer.
Shutterstock/Tanase Sorin Photographer.

Läs hela remissyttrandet som pdf. 

EU har genomfört förändringar i Eurovinjettdirektivet som i korthet innebär att vägavgifterna ska baseras på CO2-prestanda i stället för euroklassen för motorfordon. En koldioxiddifferentiering ska införas för den tunga trafiken, vilket innebär att ju mer koldioxid ett fordon släpper ut, desto högre infrastrukturavgift ska betalas. För att åstadkomma en sådan avgiftsstruktur ska alla fordon som omfattas delas in i koldioxidutsläppsklasser. 

Företagarna tillstyrker förslaget givet att det är nödvändigt att Sverige anpassar nationell lagstiftning efter EU:s beslut om ett förändrat Eurovinjettdirektiv och att regeringen undertecknat ett protokoll om ändring av samarbetsavtalet tillsammans med övriga samarbetsländer.

Företagarna vill understryka att vägavgiftspliktiga lastbilar framför allt används i små eller medelstora företag. Det hade därför varit önskvärt med en utökad analys eller en djupare bedömning i promemorian av hur förslagen påverkar de mindre företagen. Höga avgifter för företag med små marginaler, i kombination med andra skatter och avgifter, kommer sannolikt att påverka deras konkurrenskraft negativt. 

Företagarna anser vidare det är av avgörande betydelse att Sveriges regering, parallellt med det förändrade Eurovinjettdirektivet och andra kommande regleringar inom EU, nu gör en genomlysning av nationella skatter och regleringar inom transportsektorn. Detta i syfte att undvika dubbelbeskattning och onödigt höga kostnader, där svenska företag tvingas betala ett högre pris än konkurrenterna i andra europeiska länder. Likaså bör nya miljöstyrande system harmoniseras med EU:s nya utsläppshandelssystem ETS 2.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.