För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Förslag till förordning om nettonollindustrin – Net Zero Industry Act

Publicerad 5 maj 2023
Företagarna ställer sig djupt kritiska till den föreslagna förordningen, som går i oroväckande protektionistisk riktning, och flera av förslagen strider mot de principer om fri konkurrens som ligger till grund för den inre marknaden.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

EU-kommissionen presenterade den 16 mars ett förslag till förordning som syftar till att skala upp produktionskapaciteten av tekniker som är avgörande för att nå EU:s klimatmål om en 55 procents minskning i utsläpp av växthusgaser jämfört med utsläppsnivån 1990 och klimatneutralitet senast 2050.

Företagarna ställer sig djupt kritiska till den föreslagna förordningen, som går i oroväckande protektionistisk riktning, och flera av förslagen strider mot de principer om fri konkurrens som ligger till grund för den inre marknaden. I förordningen föreslås bland annat en målsättning om att produktionskapaciteten för utpekade strategiska tekniker ska närma sig eller uppgå till minst 40 procent av efterfrågan inom unionen år 2030. Ett sådant riktmärke är inte förenligt med en fri marknadsekonomi som drivs av företagens egna beslut om sin verksamhet. 

Företagarna är av uppfattningen att produktion ska föreläggas till de delar av världen där den är som mest effektiv. På en marknad som präglas av frihandel är det helt naturligt att olika delar av världen specialiseras sig på olika typer av tillverkning.

Vidare innehåller förordningen implementering av en vätgasbank som ska stödja utbyggnaden av förnybar vätgas. Företagarna anser inte att EU behöver ytterligare en fond för prioritering av en viss teknik. Det snedvrider marknaden och hämmar konkurrenskraften. Dessutom trängs innovationer som skulle kunna göra det möjligt att producera på ett billigare och mer effektivare sätt undan. En konkurrensutsatt marknad leder till effektivare produktion, ökade innovationer och bättre kvalitet till det bästa priset.

Företagarna vill även betona viken av att kostnaderna och den administrativa bördan som kan tillkomma för företag fortlöpande behöver analyseras och motverkas, och att EU värnar om teknikneutralitet och subsidiaritetsprincipen. Sverige bör motverka införandet av denna förordning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.