För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande över promemorian Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg

Publicerad 10 apr 2023
Företagarna välkomnar förslaget som möjliggör för mer planerbar och fossilfri el.
Barsebäcks kärnkraftverk i Öresund. Verkets reaktorer togs i drift 1975 och 1977 och togs ur drift 1999 och 2005. Foto: Trygve Finkelsen/Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet som pdf. 

Regeringen har inkommit med förslag på lagändringar i miljöbalken och lagen om kärnteknisk verksamhet (1984:3) för att möjliggöra för ny kärnkraft och säkra tillgången på planerbar och fossilfri el. Lagändringarna som presenteras innebär att bestämmelsen i miljöbalken, som anger att regeringen endast får tillåta en ny kärnkraftsreaktor om den ersätter en permanent avstängd reaktor och uppförs på en plats där någon av de befintliga reaktorerna är lokaliserad, ska tas bort. En hänvisning i kärntekniklagen till den bestämmelse i miljöbalken som begränsar regeringens möjlighet att tillåta nya kärnkraftsreaktorer ska också tas bort.

Företagarna välkomnar förslaget som möjliggör för mer planerbar och fossilfri el. Energimyndigheten konstaterar i sin rapport från 2022 om samhällets elektrifiering att Sveriges elbehov kan dubblas redan till år 2035. I dagsläget har även det svenska elsystemet svårt att leverera el vissa timmar om året och därmed behöver vi förlita oss på import av el och Sveriges fossila reservkraftverk. Många svenska kommuner har också uppgett att de gått miste om nya företagsetableringar på grund av begränsningar i elnätet. Det är därför glädjande att regeringen nu öppnar upp möjligheten för fler kärnkraftverk för att säkra energiförsörjningen och Sveriges fortsatta tillväxt.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.