För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden

Publicerad 31 okt 2022
Företagarna välkomnar delar av utredningen om att ta fram en plan för utveckling och utökning av Arlanda flygplats.
Foto: Stefan Holm/Shutterstock.com

Läs hela remissyttrandet som pdf. 

För det svenska näringslivet och företagandet är tillgången till flyget, både in- och utrikes, väsentlig för att kunna vara konkurrenskraftigt i en global ekonomi. Vi välkomnar därför delar av utredningen om att ta fram en plan för utveckling och utökning av Arlanda flygplats.

Företagarna ser stora fördelar när det gäller förslaget i utredningen om att förstärka kapaciteten i spår- och väginfrastrukturen till och från Arlanda. Att transporter sker på ett snabbt och enkelt sätt till och från flygplatsen samt till ett rimligt pris bidrar till ökad tillgänglighet i hela landet, vilket är avgörande för ett ökat välstånd och för den regionala utvecklingen.

Vidare föreslås i utredningen differentierade trängselavgifter ska införas för flygbolagen, Företagarna ställer sig ytterst tveksamma till förslaget och hänvisar till slutsatserna i Transportsstyrelsens regeringsuppdrag om trängselavgifter inom den svenska luftfarten. Internationella erfarenheter visar att trängselavgifter inte ger den önskade effekten och det saknas dessutom analyser som tyder på att avgiftsskillnaderna har lett till ökat kapacitetsutnyttjande. Trängselavgifterna riskerar därför att enbart leda till dyrare flygresor utan klimatnytta.

Delar av utredningen tar även fasta på den gröna omställningen av flygtransporter; bland annat förordas att Bromma flygplats bör, från år 2030, enbart användas för fossilfritt flyg och flygplatsen därefter bör avvecklas senast 2035. Företagarna ställer sig positiva till att Bromma flygplats ställer om till tysta, rena och utsläppsfria transporter, men vi ser ingen anledningen till att avveckla flygplatsen fem år efter en stor klimatinvestering.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.