För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vem kan söka omsättningsstöd?

Publicerad 15 mar 2021
Driver du enskild firma? Har din verksamhet drabbats hårt av coronakrisen? Då kan du vara berättigad till omsättningsstöd för den förlorade omsättningen.
Ta reda på om du uppfyller kraven för att få ta del av omsättningsstödet. Foto: Shutterstock.com

Tycker du att det är svårt att veta vilka stöd som du kan söka för att hålla dig flytande under coronakrisen? Du är inte ensam. Företagarnas juridiska rådgivning får många samtal från företagare som vill veta vad som gäller. Sedan pandemin slog till har stöd införts och tagits bort. Dessutom har nivåer och villkor ändrats flera gånger. Det är inte konstigt att känna sig förvirrad.

Karin B rund.png

− Det är inte lätt för en småföretagare att hålla sig uppdaterad om stöden, säger Företagarnas chefsjurist Karin Berggren.

Enskilda näringsidkare har ofta mindre fasta kostnader än aktiebolag. Det har gjort att många inte kunnat använda sig av det omställningsstöd som infördes under våren 2020. Omsättningsstödet som började gälla under hösten 2020 har därför en annan uppbyggnad, men i stora drag är syftet med stöden med de snarlika namnen detsamma: stöd till företagare som fått ett större omsättningstapp på grund av covid-19-pandemin.

Ansökan är öppen

Du kan ansöka om omsättningsstöd för perioderna mellan augusti 2020 och februari 2021. Än så länge går det inte att ansöka om stöd för perioderna som omfattas av månaderna mars och april 2021.

Ansökan görs på Boverkets webbplats och detaljerad information om omsättningsstödet finns på Länsstyrelsernas webbplatser.

I den här artikeln har Företagarnas rådgivning samlat information för dig som snabbt vill sätta dig in i vad som gäller och få svar på om du kan vara berättigad till omsättningsstödet.

Grundläggande villkor för omsättningsstöd

Det finns några grundläggande krav för att du ska kunna söka omsättningsstöd för din enskilda firma.

 • För det första måste verksamheten haft en omsättning över en miniminivå som varierar beroende på stödperiod.
 • För det andra måste den minskade omsättningen bero på covid-19-pandemin.
 • För det tredje ska du först ha gjort vad du kan för att få ersättning via försäkringar, skadestånd och liknande.

Olika stödperioder

Stödet är uppdelat i olika perioder som beslutats om vid olika tillfällen. Stödets utformning är inte likadant för alla perioder.

Den första stödperioden omfattade månaderna mars-juli 2020. Den går inte längre att ansöka om.

Aktuella stödperioder:

 • Augusti-oktober 2020
 • November-december 2020
 • Januari-februari 2021
 • Mars 2021
 • April 2021

Olika krav på omsättning, omsättningstapp och olika ersättningsnivåer

Hur stort omsättningstappet är beräknas utifrån skillnaden jämfört med samma månader (period) föregående år. För stödperioder 2021 utgör motsvarande månader 2019 jämförelseperiod.

Utifrån skillnaden i jämförelsen får den enskilda näringsidkaren sedan olika stor ersättning beroende på vilken stödperiod omsättningsstödet gäller. Även krav på nettoomsättning finns och varierar mellan stödperioderna.

Minsta omättningstapp

 • Augusti-oktober 2020: Minst 40 procent
 • November-december 2020: Minst 30 procent
 • januari-februari: Minst 30 procent
 • Mars och april 2021: Minst 30 procent

Minsta nettoomsättning

 • Augusti-oktober 2020: Minst 200 000 kronor
 • November-december 2020: Minst 180 000 kronor
 • januari-februari: Minst 180 000 kronor
 • Mars och april 2021: Minst 180 000 kronor

Ersättning i procent av omsättningstapp

 • Augusti-oktober 2020: 75 procent
 • November-december 2020: 90 procent
 • januari-februari: 90 procent
 • Mars och april 2021: 90 procent

Maxbelopp

Det finns tak för hur stort stöd en enskild näringsidkare kan få i omsättningsstödet. Taket varierar med de olika stödperioderna.

 • Augusti-oktober 2020: Max 72 000 kronor
 • November-december 2020: Max 48 000 kronor
 • Januari-februari 2021: Max 48 000 kronor
 • Mars 2021: Max 24 000 kronor
 • April 2021: Max 24 000 kronor

Omsättningsstöd för handelsbolag

Liknande regler som för enskilda firmor kommer att gälla även för handelsbolag med minst en fysisk person som delägare, inklusive kommanditbolag. Läs mer om det stödet här

Taggar
Fler nyheter från Företagarna