podcast news play företagaren I media förmån faq

Affärsutveckling

Få hjälp med din affärsutveckling!

Affärsutveckling innebär att få företaget att växa genom att identifiera en affärsidé. I slutändan handlar det till stor del om hur du kan skapa merförsäljning men också hur och vad man tror på för att ta företaget till nästa nivå.

De flesta företag brukar ägna sig åt någon form av affärsutveckling men variationerna är oändliga. Vissa har någon som är specifikt ansvarig för affärsutveckling på företaget medan andra tar in externa advisory boards eller konsulter för att komma vidare. Ibland tar företag även hjälp av sina kunder för att komma framåt i sin affär och hitta nya vägar för att nå framgång.

Företagarna har tagit fram en kunskapsbank för nya och gamla företagare som behöver komma framåt i sitt företagande och sin affärsutveckling. Ta hjälp av Företagarna när du behöver vägledning inom affärsutveckling!

Lär dig mer om affärsutveckling

 

Annons

Så får du mer utvecklingstid

Har du för lite tid för strategifrågor och utveckling? Enligt Tillväxtverket är du i så fall i gott sällskap, då problemet rankas som ett av de största tillväxthindren. Men det ...

Annons

5 tips för ett mer effektivt entreprenörsliv

De flesta företag bygger på en tydlig idé och målsättning, en riktning att följa under uppstartsfasen. Men hur säkrar man att mål och strategier fortsätter att vara tydliga och ...

Annons

Ordning ger framgång

Att ha koll på rapportering, processer och rutiner är en stor framgångsfaktor för alla företag. Här är åtta tips för en mer välskött verksamhet.

Annons

Så minimerar du hållbarhetsriskerna

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker är något som blir allt viktigare. Det beror dels på att kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisnin...

Franchise

Franchise är en affärsmodell där den som äger ett affärskoncept och ett varumärke (franchisegivar...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.