podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Offentlig upphandling - steg för steg

När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller en tjänst sker en offentlig upphandling. Varje år uppskattas stat, kommuner och regioner göra inköp för närmare 700 miljarder kronor. Här finns stora möjligheter för dig som företagare.

 Nedan kan du klicka dig vidare för mer information om de olika stegen:

Annons

Myndigheten annonserar om upphandlingen. Läs om var du kan hitta annonser

Förfrågningsunderlag

Dokumentet som beskriver vad som ska upphandlas.

Så tar du fram förfrågninsunderlag

Anbud

Företag lämnar in anbud och tävlar om att bli leverantörer.

Läs mer om att lägga anbud

Utvärdering

Myndigheten utvärderar inkomna anbud.

Läs mer om anbudsprövning

Tilldelningsbeslut

Myndigheten fattar beslut om vilket företag som vinner upphandlingen. Beslutet kan överklagas.

Läs om tilldelningsbeslut i juridiska FAQ:  Tilldelningsbeslut

Överklagande

Läs om hur du överklagar ett beslut i juridiska FAQ: Hur överklagar man i en offentlig upphandling?

Avtal

Det vinnande företaget tecknar avtal med den upphandlande myndigheten.

Läs mer om avtal i juridiska FAQ: Avtalsspärr 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.