För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Offentlig upphandling - steg för steg

När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller en tjänst sker en offentlig upphandling. Varje år uppskattas stat, kommuner och regioner göra inköp för närmare 700 miljarder kronor. Här finns stora möjligheter för dig som företagare.

 Nedan kan du klicka dig vidare för mer information om de olika stegen:

Annons

Myndigheten annonserar om upphandlingen. Läs om var du kan hitta annonser

Förfrågningsunderlag

Dokumentet som beskriver vad som ska upphandlas.

Så tar du fram förfrågninsunderlag

Anbud

Företag lämnar in anbud och tävlar om att bli leverantörer.

Läs mer om att lägga anbud

Utvärdering

Myndigheten utvärderar inkomna anbud.

Läs mer om anbudsprövning

Tilldelningsbeslut

Myndigheten fattar beslut om vilket företag som vinner upphandlingen. Beslutet kan överklagas.

Läs om tilldelningsbeslut i juridiska FAQ:  Tilldelningsbeslut

Överklagande

Läs om hur du överklagar ett beslut i juridiska FAQ: Hur överklagar man i en offentlig upphandling?

Avtal

Det vinnande företaget tecknar avtal med den upphandlande myndigheten.

Läs mer om avtal i juridiska FAQ: Avtalsspärr 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.