podcast news play företagaren I media förmån

Offentlig upphandling - steg för steg

När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller en tjänst sker en offentlig upphandling. Varje år uppskattas stat, kommuner och regioner göra inköp för närmare 700 miljarder kronor. Här finns stora möjligheter för dig som företagare.

 Nedan kan du klicka dig vidare för mer information om de olika stegen:

Annons

Myndigheten annonserar om upphandlingen.

Förfrågningsunderlag

Dokumentet som beskriver vad som ska upphandlas.

Anbud

Företag lämnar in anbud och tävlar om att bli leverantörer.

Utvärdering

Myndigheten utvärderar inkomna anbud.

Tilldelningsbeslut

Myndigheten fattar beslut om vilket företag som vinner upphandlingen. Beslutet kan överklagas.

Överklagande

Så överklagar du en offentlig upphandling.

Avtal

Det vinnande företaget tecknar avtal med den upphandlande myndigheten.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.