headphones newspaper video-player

Överklaga felaktig jämförelsemånad i korttidsstöd

Företagarna har tagit fram denna mall för att göra det enkelt att överklaga beslut om korttidsstöd apropå att kammarrätten gör en annan tolkning av lagen än den Tillväxtverket tillämpar när myndigheten fattar beslut om stöd.

Enligt en dom i Kammarrätten (mål nr 6189-20) i Stockholm i februari 2021 ska jämförelsemånaden utgå från när Tillväxtverket fattar beslut, inte när företaget ansökt om stöd.

Du kan läsa mer om hur detta kan ha påverkat din ansökan om korttidsstöd i artikeln Så överklagar du felaktig jämförelsemånad i korttidsstöd.

Ladda ner mallen

Mall för att överklaga felaktig jämförelsemånad i korttidsstöd.