headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Juridik och regelverk

Här hittar du artiklar som berör det juridiska området och regelverk

Mer i ämnet:

FAQ: Företagarnas jurister svarar på vanliga frågor från företagare

Nya lagar och regler

Kort om fastighetsrätt

Som företagare kan du äga fastigheter, vara hyresvärd eller hyresgäst. Även arrende faller inom o...

Arbetsrätt

Fakta om anställning, semester, föräldraledighet och tjänstledigt.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap