För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

10 framgångar för Företagarna under coronakrisen

Publicerad 15 sep 2020
Om politiker ska hjälpa företag i kris så måste de förstå hur företagande fungerar i vardagen. Det är en uppgift som Företagarna tar på största allvar. Under coronakrisen har det gett resultat.
Foto: Shutterstock.com

Det är ett år utan dess like. Regering och riksdag har fattat beslut som i grunden begränsar företagens möjlighet att verka och förbli livskraftiga. Därtill var de tvungna. Pandemin har tvingat fram restriktioner och rekommendationer; liv och hälsa står på spel. Däremot har företagens väl och ve inte alltid återspeglats i krisåtgärderna. Mer än en gång har de visat prov på bristande förståelse för företagandets villkor.

− En del förslag har varit för mycket av skrivbordsprodukter och då har vi på Företagarna behövt rycka ut för att få till stånd förbättringar, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

Företagarna har varit på tå 

Kort sagt har Företagarna varit på tå. Det har varit nödvändigt att granska förslag och förklara hur vardagen ser ut för småföretagare, i täta kontakter med politiker och tjänstemän. Arbetet har gjort att flera krisåtgärder blivit bättre än de annars skulle ha varit. I de fall det inte gått att få gehör har Företagarna inte suttit stilla. Arbetet fortsatt i debattartiklar och inslag i media.

− Vi drev på för stöd baserat på omsättningstapp och nu senast har vårt arbete för att få ett liknande stöd för dem som har enskild firma presenterats. Omställningsstödet blev inte så bra som vi hoppats och nu gäller det att stödet till enskild firma verkligen går att använda, säger Günther Mårder.

Totalt har arbetet lett till inte mindre än tio konkreta framgångar för arbetet med att göra åtgärderna i krispaketeten bättre. Men Företagarna slår sig aldrig till ro. Krisen har gjort det ännu viktigare att skapa bättre förutsättningar för landets företag att verka, så att de kan växa, skapa jobb och välstånd och också generera skatteintäkter till den offentliga välfärden.

− Arbetet med statsbudgeten för nästa år är inne på upploppet nu. Företagarna vill se satsningar på främst skatte- och arbetsmarknadsområdet för att stärka företagsklimatet, säger Günther Mårder.

Tio framgångar för Företagarna

Här är, utan inbördes rangordning, de tio viktiga framgångarna för Företagarnas politiska påverkansarbete under coronakrisen – hittills. 

1. Stöd för förlorad omsättning

Regeringen lade fram ett omställningsstöd som ersätter omsättningstapp på grund av coronakrisen. Företagarna har varit pådrivande, även om stödet i slutändan inte blivit så tillämpligt och generöst som vi önskat.

2. Stöd till enskild firma

Efter månader av uppmaningar från Företagarna har regeringen till slut lagt fram ett stöd till enskild firma som till sin utformning påminner om omställningsstödet.

3. Ägare och familjemedlemmar kan korttidspermitteras

Regeringen fick ändra sig efter kritik från Företagarna så att även företagens ägare och familjemedlemmar nu omfattas av systemet med korttidsarbete (kortitdspermittering).

4. Tydligare regler för kompetensutveckling under kortitdspermittering

Reglerna kring kompetensutveckling för medarbetare under kortitdspermittering eller arbetsbefriad tid i företag som inte omfattas av kollektivavtal håller på att förtydligas, efter kritik av Företagarna.

5. Satsning på yrkeshögskolan

Ökat utbud av korta yrkesrelevanta kompetensutvecklande utbildningar hos yrkeshögskolor för att möta efterfrågan på kompetens hos småföretagen.

6. Möjligt köpa uppdragsutbildning från yrkeshögskolor

Privata aktörer kan nu köpa uppdragsutbildning från yrkeshögskolan som ett sätt att möta de nya omställningsbehov som uppstått på arbetsmarknaden till följd av coronakrisen. Hittills har bara uppdragsutbildningar gått att köpa från högskolor och universitet.

7. Förlängt slopat sjuklöneansvar

Regeringen slopade karensavdrag och sjukintyg för sjukfrånvaro, men tog också tillfälligt över de kraftigt ökade sjuklönekostnaderna under två månader. Regeringen förlängde det slopade sjuklöneansvaret med ytterligare två månader efter kritik av Företagarna.

8. Lägre ränta på skatteanstånd

Efter Företagarnas kritik om den höga räntan på anstånden med skatteinbetalningar justerades nivån ner.

9. Paus i det skatterättsliga företrädaransvaret

Ägare till företag som fått likviditetsproblem på grund av corona behöver inte känna sig tvingade att gå i konkurs för att inte bli personligt betalningsskyldiga för skatteskulder.

10.  Fler företagare kan få a-kassa

Företagarna kritiserade de fyrkantiga kraven om att vilandeförklara företag för att kunna få ersättning ur arbetslöshetsförsäkringen. Kraven har mjukats upp så att fler företagare kan få a-kassa.

Fler nyheter från Företagarna