För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Permittering chans att kompetensutveckla

Publicerad 8 jun 2020
Korttidspermitteringarna ger möjlighet att satsa på kompetensutveckling under arbetsbefriad tid.

Många företag skulle kunna växa om de bara hittade personer med rätt kompetens. År efter år ser vi i Företagarnas undersökningar att kompetensbristen är det viktigaste tillväxthindret för små och medelstora företag. Inte minst personer med yrkesutbildning står högt i kurs.

− Det finns ett stort intresse ute i företagen av att arbeta strategiskt med kompetensförsörjningsfrågan, men brist på både tid och pengar gör att många företag inte kan erbjuda insatserna i den utsträckning som önskas, säger Malin Påhls Hansson, Företagarnas expert på kompetensförsörjning.

Tid att utveckla kompetensen

Finansieringsstöd, hjälp att hitta rätt utbildningar och valideringstjänster som kan lägga ribban på rätt nivå är exempel på vad många efterfrågar för att kunna växla upp arbetet med kompetensförsörjningen. Just nu finns dessutom en unik situation i och med att många företag använt sig av möjligheten att korttidspermittera personal på grund av coronakrisen.

− Korttidspermitteringarna ger möjlighet att satsa på kompetensutveckling under arbetsbefriad tid. Tyvärr har det varit otydligt från Tillväxtverket om företag som inte omfattas av kollektivavtal kan erbjuda den möjligheten till anställda utan att det räknas som arbetstid. Myndigheten kommer inom den närmaste tiden att förtydliga att alla företag ska omfattas av rekommendationen, efter påstötning av Företagarna. Till dess kan viss försiktighetsåtgärd vara bra för företag som inte omfattas av kollektivavtal, säger Malin Påhls Hansson..

Företagarna driver på

Utvecklingsmöjligheter som tilltalar båda parter stärker både arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden och företagets konkurrenskraft. En utmaning är att många företag uttrycker att de saknar ett utbud av utbildning som motsvarar deras behov sett till upplägg, innehåll och omfattning. Företagarna deltar därför i flera sammanhang för att bidra med de mindre företagens perspektiv på myndighetens utbildningssatsningar, såsom i flera av Myndigheten för yrkeshögskolans nationella råd, ledningsgruppen för nationella hantverkslärlingsutbildningen och Centrala Försvarsmaktsrådets arbetsgrupp för arbetsgivarrelationer.

− Nyligen presenterade regeringen utökade möjligheter till uppdragsutbildning för yrkeshögskolan för privata aktörer. Före jul fick myndigheten för yrkesutbildning i uppdrag av regeringen att bedriva flexibel utbildning till redan yrkesverksamma genom korta kurser med kompetensutvecklande syfte. Det visar att vårt arbete ger resultat, säger Malin Påhls Hansson.

Flexibel och relevant kompetensutveckling

Exempel på hur företag kan arbeta med den strategiska kompetensförsörjningen under de speciella förhållanden som råder nu under coronakrisen är att anordna interna utbildningar eller arrangera kollegialt lärande. Andra alternativ kan vara att delta i externa utbildningar eller genomföra validering genom kompetenskartläggning via en branschorganisation, ett företag eller en utbildningsaktör.

Tips på kompetensutvecklingsresurser

Flexibel och relevant kompetensutveckling

Exempel på hur företag kan arbeta med den strategiska kompetensförsörjningen under de speciella förhållanden som råder nu under coronakrisen är att anordna interna utbildningar eller arrangera kollegialt lärande. Andra alternativ kan vara att delta i externa utbildningar eller genomföra validering genom kompetenskartläggning via en branschorganisation, ett företag eller en utbildningsaktör.

Yrkeshögskolor

Korta kompetensutvecklande kurser för yrkesverksamma hos yrkeshögskolor.

Universitet och högskolor

Fristående kurser ges vid  flera universitet och högskolor.

MOOCS

Det finns många öppna, nätbaserade utbildningar vid utländska universitet (moocs)

Privata utbildningsföretag

Privata utbildningsföretag har utökat utbudet av nätbaserad utbildning för att möta upp den utökade efterfrågan till följd av krisen.

RISE, livslångt lärande

Organisationer som värnar vikten av ett livslångt lärande har boostat deras utbildningsmaterial, exempelvis RISE

Utbud från kommuner och regioner (med medel från Svenska ESF-rådet)

Kommuner och regioner har under våren haft möjlighet att ansöka om omfördelade projektmedel till kompetensutvecklade inslag till följd av pandemin. Syftet har varit att erbjuda kompetensutvecklande insatser till näringslivet. Ett bra tips är därför att kontakta kommun och region för att undersöka om utbildningsinsatser erbjuds.

Företagarna Utbildning

Medlemsförmånen Företagarna Utbildning erbjuder ett handplockat urval av kurser och utbildningar med bra rabatter för medlemmar i Företagarna.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna