För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Äntligen! Omsättningsstöd viss lindring

Publicerad 30 apr 2020
Företagarna välkomnar att det kommer att införas ett omsättningsstöd för krisdrabbade företag, men stödet borde införts tidigare och gälla under en längre tid.
Emil Källström, centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson, Per Bolund (MP), finansmarknadsminister, Magdalena Andersson (S), finansminister och Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson, under torsdagens pressträff.

Företagarna har med stigande otålighet efterlyst mer insatser av regering och riksdag för att stödja de företag som nu kämpar för sin överlevnad till följd av coronakrisens restriktioner. Träffsäkerheten i de hittillsvarande krisåtgärderna har inte varit tillräckligt stor. Det är därför glädjande att regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna på torsdagen äntligen presenterade ett omsättningsstöd.

− Företagarna har sedan krisen började krävt ett ersättningsstöd baserat på omsättning för de små och medelstora företagen som kämpar för sin överlevnad. Det är därför glädjande att vi fått gehör för detta, även om vi hade önskat oss åtgärden i ett tidigare skede, säger Günther Mårder, vd för Företagarna. 

En nödvändig åtgärd

På pressträffen radade finansminister Magdalena Andersson de redan vidtagna åtgärderna och noterade att 300 000 företag använder sig av korttidsstödet och att 20 000 företag ansökt om skatteanstånd. Men det betyder inte att det funnits stora blottor i stödåtgärderna.

 Vi ser att många små- och medelstora företag står inför konkurs eller nedläggning och det är en samhällsutveckling som kommer att slå hårt mot vår välfärd. Detta är en således en nödvändig strategi, att stötta de många i grunden bärkraftiga företag och på så sätt rädda både företag och arbetstillfällen, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

I linje med Företagarnas förslag

Den konstruktion som regeringen föreslår ligger i linje med det kostnads- och omsättningsstöd som Företagarna argumenterat för i våra kontakter med politiska företrädare. Ett direktstöd av detta slag kan komma de drabbade till del på ett relativt enkelt sätt och kan även användas av dem som har enskild firma. Dessutom ökar stödet beroende på hur stort omsättningstapp företagen drabbats av.  

 Regeringens krisåtgärder har hittills fokuserats till krediter, och till viss del även att lyfta vissa kostnader från företagen. Ett kostnadsstöd är en naturlig förlängning när vi nu ser att krisen blir allt mer långvarig och vi hade gärna sett ett sådant stöd i ett tidigare stadie och har tryckt på i frågan sedan februari, säger Daniel Wiberg. 

I senaste laget

Samtidigt är det fortfarande viktigt att de åtgärder som tidigare vidtagits fortsatt förbättras. Exempelvis måste företagarens sjuklönekostnader ersättas redan från mars månad, och korttidspermitteringen bör omfatta även företagare med enskild firma.

Regeringen kommer att överlämna det nu presenterade förslaget i en extra ändringsbudget och arbetar för att det ska kunna träda i kraft den 1 juli, vilket är i senaste laget. Förslaget kan komma att behöva godkännas av kommissionen ur statsstödssynpunkt. Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka. 

Fakta om stödet

För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. 

Stödet baseras på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft under mars och april 2020, jämfört med samma månader förra året. 

Storleken på stödet varierar med omsättningstapp, mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader. 

Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag. 

Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt. 

Stödet kommer inte betalas ut till företag med hemvist i skatteparadis.  

Den offentligfinansiella effekten beräknas till 39 miljarder kronor under 2020. 

Stödet kommer betalas ut av Skatteverket. 

Fler nyheter från Företagarna