För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Plus och minus i statsbudgeten

Publicerad 21 sep 2020
Statsbudgeten för 2021 innehåller både sådant som är bra och dåligt för företagandet i Sverige. Här listar vi fem plus och fem minus.
Foto: Shutterstock.com

Fem bra saker i statsbudgeten

Sänkta skatter

Sänkt bolagsskatt, inkomstskatt, arbetsgivaravgift, FoU-avdrag samt förlängd expertskatt främjar företagande och arbete.

Viktiga skatteändringar i budgetpropositionen för 2021 – hela listan.

Kontroll av a-kassan

De tillfälligt sänkta kraven i sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring ska vara just tillfälliga. Arbete och egenförsörjning bör alltid uppmuntras. Fusk och missbruk måste stävjas. Därför är det välkommet att kontrollerna av a-kassan stärks.

Välkommet att kontrollerna av a-kassan stärks.

Återgång till företagande

Det var akut att ändra reglerna kring vilanderegler för företagare i arbetslöshetsförsäkringen så att en tidigare vilandeförklaring av företaget inte omöjliggjorde a-kassa under krisen. Reglerna behöver ses över så att en företagare inte förbjuds marknadsföra sig och ha kundkontakter i syfte att återuppta verksamheten.

Mer resurser till rättsväsendet

Det behövs mer resurser till rättsväsendet och Företagarna välkomnar de förstärkningar som görs men andelen av budgeten är fortfarande bara fem procent. Varannan företagare med anställda har blivit utsatt för brott och mer än var tionde företagare funderar på att lägga ner sin verksamhet på grund av brottsligheten.

Svag satsning på samhällskontraktets kärna. 

Stöd till kompetensutveckling

Regeringens nya uttalade fokus om en tydlig koppling mellan utbildning och företagens behov av arbetskraft är bra. Stöden för kompetensutveckling måste utformas så att även företag med små marginaler och företag utan kollektivavtal kan ta del av dem.

Fem dåliga saker i statsbudgeten 

Brist på varaktiga skattesänkningar

Vi saknar varaktiga skattesänkningar som främjar företagande, jobbskapande och utbildning som sänkning av de internationellt sett höga marginalskatterna på arbete och förbättringar av beskattningen av fåmansföretag.

Brist på varaktiga skattesänkningar.

Avsaknad av arbetsmarknadspolitik

Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden samtidigt som arbetslösheten är rekordstor. Trots detta saknas en tydlig politisk riktning för arbetsmarknadspolitiken i budgeten.  

Otydlighet präglar arbetsmarknadspolitiken.

Sjuklöneansvaret måste åtgärdas

Sjuklöneansvaret innebär en betydande risk för företagare. När arbetslösheten nu ökar krävs krafttag för att komma till rätta med indirekta kostnader för att anställa. Sjuklöneansvaret bör därför begränsas och ersättningen för höga sjuklönekostnader höjas. 

Brister i statsbudgetens välfärdssatsningar.

Regelbördan fortsatt problem

Regeringen och dess stödpartier måste gå från ord till handling för att förenkla för landets företagare. Nu måste de tillsätta resurser till de myndigheter som ska se till att målen följs och ett tydligt ansvar för frågan i regeringen.  Administrationen av krisstöden har ökat frågans aktualitet när vi hade hoppats på motsatsen.

Förenklingsfrågorna saknas i statsbudgeten.

Ineffektiva skatter

Ineffektiva skatter utan miljönytta som flygskatten, modeskatten och take-awayskatten är en dålig idé. Här behövs andra åtgärder som reduktionsplikt för flyg, ett förbud mot de oönskade kemikalierna på EU-nivå eller ett större producentansvar.  

Hållbarhetspolitik måste också vara hållbar.

Fler nyheter från Företagarna