headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Otydlighet präglar arbetsmarknadspolitiken

Sveriges företag behöver en fungerande Arbetsförmedling som förstår företagens kompetensbehov, men statsbudgeten ger ingen vägledning.
Publicerad 21 sep 2020
Företagarnas arbetsmarknadspolitiska expert Erik Ageberg.

Det saknas en tydlig politisk riktning för arbetsmarknadspolitiken i budgeten. Det är problematiskt eftersom arbetslösheten hade stigit till relativt höga nivåer redan innan effekterna av coronakrisen sköljde över svensk ekonomi. I och med pandemin har den ökat markant och väntas fördubblas under hösten.

− Arbetsförmedlingen har fungerat mycket dåligt under lång tid. Nu pågår en ”reformering i grunden” av myndigheten samtidigt som arbetslösheten är rekordstor. Trots detta saknas tydliga besked och politisk riktning för arbetsmarknadspolitiken i budgeten. Det är djupt oroande och ytterst bekymmersamt för alla landets företag som behöver snabb hjälp att hitta rätt kompetens, säger Företagarnas arbetsmarknadsexpert Erik Ageberg.   

Strukturella problem att lösa

Företagarna anser att det inte räcker att enbart öka antalet platser så att fler kan ta del av matchningstjänster. De strukturella problem som finns på Arbetsförmedlingen leder till att företag i dag väljer att inte samarbeta med myndigheten trots att de är i behov av kompetens. Sveriges företag behöver en fungerande Arbetsförmedling som förstår företagens kompetensbehov.  

− Det saknas satsningar på flexibla, yrkesinriktade utbildningar mot bristyrken så att de som blir arbetslösa snabbt ges en möjlighet till jobb där det finns en efterfrågan på arbetskraft. Utbildningarna bör utformas så företag som står för praktik och arbetsplatsförlagt lärande under utbildningen får ersättning, säger Erik Ageberg.   


Mer från hela Sverige


Krönikor

Tema: LAS

Sätt stopp för halvmesyren om Las

Arbetsrätten måste reformeras. Det duger inte att försöka tvinga in företag i en omodern lösning som försvårar för småföretagen samtidigt som arbetslösheten och utanförskapet vä...


Coronakrisen