För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Hållbarhetspolitik måste också vara hållbar

Publicerad 23 sep 2020
Den gröna ansatsen i statsbudgeten är bra, men långt ifrån felfri.
Företagarnas hållbarhetsexpert Philip Thunborg.

Statsbudgeten har som uttryckligt mål att bygga samhället mer hållbart. Det är en målsättning som Sveriges företag inte bara sluter upp bakom, utan i många avseenden driver på. Nästan nio av tio småföretag anser att det är viktigt för företag att ta samhällsansvar och bedriva hållbarhetsarbete. Dessutom märker man att det gynnar affärerna.

Företagarna efterlyser enkla och tydliga spelregler och en insikt om att många miljöfrågor inte kan lösas inom Sveriges gränser. Det är så hållbarhet skapas på riktigt.

Slopa symbolpolitiken

Företagarna är kritiska till tendensen att alltför lättvindigt använda skatter som verktyg för att åtgärda miljöproblem, trots att det inte finns skäl att tro att det ska lösa det problem som identifierats.

− Ineffektiva skatter utan miljönytta fyller ingen funktion, utom att kortsiktigt enbart fylla på statskassan. Det gäller både den så kallade modeskatten och take-away-skatten. För att komma till rätta med oönskade kemikalier i kläder och skor och skapa incitament för större ansvar hos producenter av engångsprodukter krävs andra åtgärder som kan få effekt. Till exempel förbud mot kemikalier på EU-nivå, säger Philip Thunborg, Företagarnas expert på hållbarhet.

Viktigt åtgärda brist på el

Energieffektivisering och elektrifiering är en nyckelfråga för hållbarhet. Därför välkomnar Företagarna att ärendehanteringen hos Energimarknadsinspektionen snabbas upp för att bygga bort kapacitetsbristen i elnätet.

− Brist på el ska inte stå i vägen för expansion och nyetablering. Men fler åtgärder än ärendehanteringen på myndigheten krävs för att snabba på ledtiden för elnätsbyggnation, säger Philip Thunborg.

Flygskatt en idé som inte flyger

Transporter står för en stor andel av Sveriges klimatpåverkande utsläpp. Får att nå miljömålen krävs smart politik. Tyvärr saknas det på flera områden i statsbudgeten.

− Flygskatten är exempel på en verkningslös åtgärd. Det är inte resandet i sig, utan utsläppen som är problemet. Flygskatten bör ersättas av ett reduktionspliktssystem för flyget som fasar ut det fossila till fördel för biodrivmedel. Det är hög tid att införa det systemet nu, säger Philip Thunborg.

Ett annat exempel på en dåligt avvägd åtgärd är den nya utformningen av bonus-malus-systemet för bensin och dieselfordon.

− Den här typen av höga skatter blir dyrt för dem som antingen inte har råd att köpa ett nytt fordon eller för dem som bor och verkar i delar av landet där infrastrukturen för fossilfria alternativ fortfarande är bristfällig, säger Philip Thunborg.  

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna