För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Brist på varaktiga skattesänkningar

Publicerad 21 sep 2020
Tidsbegränsade skattesänkningar riskerar få en liten effekt och skapa onödig osäkerhet.
Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

Skattesystemets utformning är starkt bidragande till drivkrafterna att skapa välstånd genom aktiviteter som företagande, jobb och utbildning. I budgetpropositionen finns flera skattesänkningar som är bra, men långt ifrån djärva.

− Att arbetsgivaravgifterna sänks är välkommet, i synnerhet det så kallade växa-stödet för de minsta företagen. Förbättringarna av FoU-avdraget och expertskatten är också viktiga för att vässa Sveriges konkurrenskraft – även om man hade kunnat gå längre på dessa områden, säger Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

Tidsbegränsade skattesänkningar 

Ett problem med flera skattesänkningar är att de är tidsbegränsade och därmed närmast bär karaktären av valfläsk.

− Vi saknar varaktiga skattesänkningar som främjar företagande, jobbskapande och utbildning. Ett flertal av de skattesänkningar som föreslås är tidsbegränsade och riskerar därför att ha liten effekt, samt skapa osäkerhet om skatteläget inför kommande år, säger Patrick Krassén.

Företagarna efterlyser något som främjar investeringar särskilt i mindre företag här och nu som del av en omstartsagenda. Dessutom är det alltjämt nödvändigt att fortsätta sänkning av de internationellt sett höga marginalskatterna på arbete och förbättringar av beskattningen av fåmansföretag som pekades ut i januariavtalet. 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna