För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Förenklingsfrågorna saknas i statsbudgeten

Publicerad 22 sep 2020
I statsbudgeten för 2021 saknas en tydlig ansats till att prioritera frågor om regelförenkling för Sveriges företagare och angripa problemet med långa betaltider.
Helena Fond, Företagarnas expert på regelförenkling.

Lagar, regler och bestämmelser fyller ofta en viktig funktion, men inte alltid. Myndigheter och politiker har en tendens att lägga lager på lager av sådant som sett utifrån varje enskilt fall ter sig bra och rimligt, men som tillsammans skapar en börda för de företagare som har att förhålla sig till helheten. I genomsnitt ägnar företagare tio timmar i veckan åt att administrera lagar, regler och bestämmelser. Kostnaden för regelefterlevnad stiger årligen med ungefär en miljard kronor för landets företagare.

− Regeringen och dess stödpartier vet vad som behöver göras för att förenkla för landets företagare. Nu måste de gå från ord till handling och avsätta tillräckliga resurser till de myndigheter som ska se till att förenklingsmålen följs, säger Helena Fond, Företagarnas expert på regelförändring.  

Det behövs ett tydligt politiskt ägarskap

Det saknas inte goda exempel på regelförenklingar, men det som utvecklingen av regelbördan tydligt visar, trots förenklingsambitioner, är att det krävs förändringar på systemnivå. Det är bara så det går att säkerställa att förenklingsarbetet inte stannar av eller går baklänges.

− Det behövs ett tydligt ägandeskap för frågan i Regeringskansliet som inte kan vara avhängt av vem som innehar posten som näringsminister, säger Helena Fond.

Korta betaltiderna

Det är inte bara politiker och myndigheter som har svårt att sätta sig in i hur beslut ser ut från andra sidan. Företagarna har länge drivit på för att stora företag inte ska använda sina mindre leverantörer som bank. Småföretag måste kunna få betalt i rimlig tid för de varor och tjänster de levererar. Storföretag måste skuta använda sin dominerande ställning till att dra ut på betalningarna.

− Inget har hänt med arbetet med att skapa förutsättningar för kortare betalningstider. Det är en nonchalans mot Sveriges småföretagare att inte ta denna fråga på större allvar. Långa betaltider hämmar inte bara företagens tillväxt utan även deras förutsättningar att anställa, säger Helena Fond.

Fler nyheter från Företagarna