headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Lätta på regelbördan nu

Ännu ett uppdrag till Tillväxtverket och ännu fler samtal räcker inte. Företagarna väntar fortfarande på tydliga besked.

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att tillsammans med representanter för näringslivet sammanställa och analysera de synpunkter som kommit upp under näringsminister Ibrahim Baylans förenklingsresa under hösten. Det är bra, men inte tillräckligt.

− Näringsministerns samtal med företagare runt om i landet har skapat förväntningar på handling. Problemen är ju välkända sedan länge, säger Helena Fond, ansvarig för regelförenklingsfrågor på Företagarna.

Regelbördan innebär att företagare måste lägga tid och pengar på att följa, tolka och efterleva en växande mängd föreskrifter, lagregler och bestämmelser. Sedan 2013 har företagens årliga administrativa kostnader ökat med i genomsnitt 1,2 miljarder kronor per år. Trots det säger i stort sett alla politiker och partier att det är viktigt att prioritera regelförenkling och minskad administration.

Strax efter att Ibrahim Baylan utsetts till näringsminister i början av året gästade han Företagarnas vintermingel i Stockholm. Han sade då att regelförenklingar för företagare är en fråga där han ville att regeringen skulle flytta fram positionerna.

– Regelförenklingar, lätt att säga men har ju visat sig svårare att leverera. sade Ibrahim Baylan .

Under hösten har näringsministern rest på en förenklingsturné med stopp i Stockholm, Eskilstuna, Karlstad, Umeå och Malmö för att samtala med och lyssna till företagares vardag. Företagarna har välkomnar turnén, men också poängterat att den måste leda till att regeringen går från ord till handling.

Tillväxtverket har redan i uppdrag att följa upp företagens administrativa kostnadsutveckling till följd av att nya regler tillkommer eller att befintliga regler ändras och regeringen har redan som mål att företagens administrativa kostnader ska vara lägre 2020 jämfört med 2012. Nu är det dags att börja leverera resultat.

– Vi förväntar oss en hel del förändringar i myndigheternas regleringsbrev den närmaste tiden och kommer också påminna näringsministern om vad vi diskuterat vid nästa möte med honom. Vad det gäller konkreta resultat är han fortfarande våra medlemmar svaret skyldig, säger Helena Fond.

LÄS ÄVEN: Företagarns vd Günhter Mårder kommenterar förenklingsresan i Dagens Industri: ”Man bör börja springa på ett antal redan i vår. Vissa saker är lätta att prioritera, andra kräver mer utredning. Det gäller att visa att det händer grejer, och inte vänta med allt till hösten.”

Företagarna har noga följt näringsminister Ibrahim Baylans regelförenklingsturné

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap