headphones newspaper video-player

Nya intryck för näringsministern

Ibrahim Baylan har besökt Karlstad och Filipstad i sin Sverigeturné för att lyssna till företagarnas vardag och verklighet kopplat till regler och myndighetskontakter.
Publicerad 10 okt 2019
Henrik Andersson, Storepartner, Hanna Jonasson, regionchef Företagarna, Rickard Lindqvist, Lindarnas, Näringsminister Ibrahim Baylan, Pauline Grindvall, My Perfect Day och Lena Jonsson, Wermkon.

Det är viktigt att politiker förstår hur småföretagare tänker och agerar. Därför uppskattar Företagarna att näringsminister Ibrahim Baylan under hösten reser runt i landet för att träffa företagare och ta del av hur de ser på regler och myndighetskontakter. Med tanke på att minskad regelbörda är en av de absolut viktigaste för Sveriges företagare är det väl investerad tid som Företagarna förväntar sig ska resultera i konkreta politiska reformer.

Näringsministern har hunnit med ett stopp i Stockholm, ett i Eskilstuna och nu senast ett i Karlstad och Filipstad, i samverkan med Tillväxtverket som representerades av generaldirektör Gunilla Nordlöf. Självklart var Företagarna på plats.

Medveten om utmaningarna

Hanna Jonasson är Företagarnas regionchef i Värmland och Örebro län och hon gör tummen upp för fredagens turnéstopp.

− Det kändes som att Baylan verkligen var intresserad och tog frågorna på allvar. I samtalen framkom även att han var medveten om många av utmaningarna och redan nu hade tankar på lösningar. Det tycker jag är positivt, säger hon.

Linda Take, vd för Blue Future i Kristinehamn – en koncern inom service av framfartsutrustning för den marina industrin, turbinservice för vattenkraftverksindustrin samt olika typer av innovativa lösningar för exempelvis vattenrening − tog bland annat upp vikten av förändringar i LAS med ministern.

− Vi står inför stora pensionsavgångar och som det ser ut nu är vår enda chans att ta in unga. Den mer seniora arbetskraften är svårare att fånga då många inte vågar byta arbetsgivare med tanke på att de inte vill vara sist in, säger hon.

För Linda Take är det viktigt att Inte bara diskutera rörligheten på arbetsmarknaden utan även tala om kompetensförsörjning och utbildning.

− Vi har även startat en egen utbildning för att tillgodose vårt eget kompetensbehov och här ser vi verkligen att vi tillsammans med staten kan bidra. Vi anser att det är viktigt att både vi företag och stat tänker i nya banor. Dels var för sig, dels i våra samarbeten kring inte minst kompetensförsörjning.

Hon fick medhåll av Ibrahim Baylan som sade att han ser vikten av att näringslivet och staten tillsammans utformar och genomför utbildning.

Myndigheternas bemötande och attityder

Under näringsministerns samtal med de inbjudna företagarna kom även frågan om myndigheternas bemötande och attityder upp. Företagare vill att myndigheterna ska jobba stödjande och rådgivande och inte bara kontrollerande. Om det vore lättare att göra rätt skulle man som företagare inte behöva vara rädd att få en sanktionsavgift påpekade en av deltagarna och ministern höll med. Digitalisering gick som en röd tråd genom hela diskussionen om attityder och bemötande.

Lena Jonsson, ägare och vd på Wermkon som arbetar med Hållbart säkerhetsengagemang (HSE) tog upp frågan kring offentliga upphandlingar.

− Även om man har omfattande erfarenhet av stora upphandlingar i tidigare yrkesliv så är det mycket svårt för mindre bolag att delta som det ser ut i dag. Det beror både på attityder och allmänt krångel kring upphandlingsdokumenten. Så kan det inte behöva vara, sade hon.

Efter mötet tyckte Lena att det verkade finnas en stor förståelse från näringsministern och att villkoren förhoppningsvis kommer att bli bättre framöver.

− Vi kämpar på tills vidare, säger hon.

Rickard Lindqvist på fastighetskoncernen Lindarnas tyckte att initiativet till resan var bra.

− Jag lyfte orättvisan med statligt stöd till näringslivet. Inte ens en av 27 miljarder kronor går till små och medelstora företag. Riksrevisionen ger regeringen skarp kritik för att den inte kan påvisa att nyttan av de 26 miljarderna och man ser tydligt att jobben skapas i små och medelstora företag. Det glädjande var att näringsministern kunde snabbt ge svar på förbättringar. Till exempel att stora företag måste få med små företag om de skall söka investeringsstöd. Sedan är det så klart även extra roligt att Värmland är en av de platser ministern valde att besöka. Nu vill vi se resultat.

Inför mötet med näringsministern sade Pauline Grindvall, ägare av My Perfect Day AB och vinnare av Årets Företagare i Värmland 2019 att hon hoppades på ett genuint intresse och engagemang i viljan till förbättring. Så här efter mötet är hon nöjd.

− Jag upplevde att han tog med sig min input angående "fyrkantiga regelverk" och att han verkligen förstod problemet. Jag lyfte även styrelsearvodering och det är ju inte någon ny tanke. Jag upplevde att näringsministern redan är på den bollen, säger hon.

 

Fler nyheter från Företagarna

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Bakläxa för EU-kommissionen

Företagarna har bidragit till att ett långtgående lagförslag om bolagsstyrning och ansvarsfrågor i företagens leverantörskedjor hejdats.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor