headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Från vänster: Günther Mårder, Hans Olofsson, Ibrahim Baylan och Thomas Byström.

Näringsministern puttade igång förenklingsturnén

Nu ger sig näringsminister Ibrahim Baylan ut på turné för att få veta mer om hur regelkrångel och administrativa bördor påverkar företagare. Första stoppet blev hos Hans Olofsson och hans företag Swing by Golfbaren.

Hans Olofsson är marknadsföraren som vågade följa sitt stora intresse och satsade allt på att kombinera minigolfen med en vibrerande restaurangmiljö. Resultatet blev Swing by Golfbaren. I juni 2013 öppnade Hans Olofsson den första golfbanan i anslutning till Kristinebergs tunnelbanestation i Stockholm och sedan dess har företaget vuxit och etablerat sig på flera platser.

Bekymmersamma regelverk

Näringsminister Ibrahim Baylan fick sällskap av Företagarnas vd Günther Mårder när han besökte Swing by Golfbaren på Surbrunnsgatan för att diskutera vilka utmaningar Sveriges småföretagare står inför. Samtalet kretsade kring vilka regelverk som är särskilt bekymmersamma för landets småföretagare. Besöket är en del av en regelförenklingturné som näringsministern genomför under hösten.

− Ett av de största problemen som vi möter i vår vardag är olika typer av tillstånd och tillsyn. Istället för att agera stödjande arbetar många myndigheter som strikta kontrollanter vilket endast skapar administrativ börda för oss företagare, säger Hans Olofsson.  

Utsatt sektor

Företagarna har under lång tid arbetat för en effektivare tillsynshantering. Restaurang- och besöksnäringen är en särskilt utsatt sektor där reglerna behöver bli mer användbara, effektiva och samtidigt ge möjlighet för företagen att utvecklas.  

Under samtalet lyfte Hans Olofsson många av de regler som påverkar företagets verksamhet. Alkohol- och serveringstillstånd, miljötillsyn, brandskyddsregler och hanteringen av personalliggare var några av punkterna som diskuterades.

− Det är glädjande att näringsministern prioriterar de här frågorna. Företagare lägger i snitt ner 10 timmar i veckan på administration. Företagare måste få lägga mer tid på att utveckla företaget och mindre på att hantera ändlösa tillståndsärenden, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap