headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Umeå. Foto: Shutterstock

Umeåföretagare träffade näringsministern

Näringsminister Ibrahim Baylans förenklingsresa fortsätter. Företagarna ser fram emot konkreta förslag på minskad regelbörda.

Näringsminister Ibrahim Baylan fortsätter driva frågan om regelförenkling för landets företagare genom den regelförenklingsturné som regeringen inledde efter sommaren. Företagarna välkomnar turnén, som presenterades av näringsministern i samband med Företagarnas LIVE-sändning den 6 september.

Det senaste stoppet på ministerns förenklingsresa var Umeå. Intresset var stort, stämningen god och samtalsklimatet konstruktivt. Ibrahim Baylan talade den här gången kring att det kanske inte alltid är en regel som är problemet, utan snarare tillämpningen av regeln.

− Vi håller med om att tillämpning är en viktig del av frågan. Det finns ett mycket stort behov av att jobba med befintliga regler. Men det gäller samtidigt att titta på hela processen hur en ny regel blir till, säger Helena Fond, ansvarig för regelförenklingsfrågor på Företagarna.

Näringsministern återkom ofta till att det är liknande problem som lyfts på olika håll i landet, vilket kanske kommer göra det lättare i efterarbetet med turnén. Som Företagarna påpekat flera gånger är det ju resultat som krävs, inte bara inlyssning.

Ibrahim Baylan påpekade också på att olika myndigheter har kommit olika långt i digitaliseringen vilket också påverkar hur enkel myndighetskontakten upplevs.

− Vi håller såklart med om att det finns stora skillnader i hur långt digitaliseringsarbetet kommit på olika myndigheter och att digitalisering kan vara en del av lösningen för att lätta på regelbördan. Men det är inte den enda lösningen. Vi behöver hitta sätt för departement och myndigheter att samverka för att på riktigt förenkla för företagare i deras vardag. Digitaliseringen är en del men vi ser att det också kommer att behövas andra insatser och ett gemensamt krafttag för att komma framåt, säger Helena Fond.

Röster från samtalet under förenklingsresan i Umeå

− Ska vi våga anställa våra första medarbetare behöves en förenkling, säger Pia Johansson, stylist i Umeå som tog upp LAS.

− Det finns stora möjligheter i lagen, men idag går det att göra många tolkningar som gör att det kan göra det omöjligt för de mindre bolagen att vara med, säger Ola Rubertsson, Energibyrån Nord som tog upp Lagen om offentlig upphandling.

− Lantmäteriets långa handläggningstider och bestämmelser för skogsfastigheter och avstyckningar säger käppar i hjulet, säger Ida Oderstål som driver en gård och har ett entreprenadföretag.

Flera fastighetsägare och byggbolag i Umeå lyfte problemet med att allt överklagas och efterlyser sanktioner.

Malmö  nästa anhalt

Nästa stop på Ibrahim Baylans förenklingsresa är i Malmö den 22 november.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap