headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarna Malmös ordförande Dan Andersson, Emelie Löfmark, Julius Production AB, Ibrahim Baylan, Sveriges näringsminister och Miroslaw Staniszewski, Micron Bygg AB.

Nu måste förenklingsarbetet börja

Näringsministerns förenklingsresa är över. Nu väntar det riktiga arbetet: att leverera resultat.

Under hösten har näringsminister Ibrahim Baylan träffat företagare för att diskutera regelkrav och regelförenklingar. Den 22 november avslutades denna ”förenklingsresa” med ett besök i Malmö.

På det fjärde och sista stoppet stod Svenskt Näringsliv värd. Även Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf var på plats. Träffen samlade rekordmånga företagare och så klart var flera av Företagarnas medlemmar också där för att föra fram sina åsikter kring myndigheter och regleringar.

Förstå företagarperspektivet

Näringsministern inledde med att berätta om sin syn på regelverk generellt.

− De ska vara kostnadseffektiva och ändamålsenliga, konstaterade Ibrahim Baylan.

Från Företagarnas sida är det viktigt att betona att man måste se kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet inte bara från myndigheternas utgångspunkt utan även ur företagares perspektiv.

Eftersatt skyddsnät för företagare

En fråga som kom upp till diskussion av flera deltagare, bland annat Miroslaw Staniszewski som driver Micron Bygg AB, var skyddsnätet för företagare. 

− Skyddsnätet generellt är mycket svagt för företagare jämfört med att vara anställd och myndigheterna är inte samordnade. Det hade varit önskvärt om det fanns en single point of contact för företag hos myndigheter. Det vore även önskvärt med bättre information och utbildning till den som tänker starta företag om vilka risker eller konsekvenser som man måste tänka på, säger Miroslaw.

Gör det lätt att göra rätt

Emelie Löfmark som driver Julius Production AB tyckte till om att det borde vara lättare att ta sitt arbetsgivaransvar på allvar. Hon upplever att det i dag finns det en uppsjö med – visserligen väldigt bra – saker du måste göra och policys som du måste följa som arbetsgivare. Men att säkerställa att man gör allt rätt är inte lätt.

– Jag skulle vilja ha en funktion där jag kan fylla i kriterier som att jag har tolv anställda, arbetar i denna bransch och så vidare, och sedan få ut en lista på vilka saker och åtgärder jag då måste uppfylla. I dag finns utbildningsaktörer som till viss del uppfyller detta, men du måste ändå lägga mycket tid på att lista ut om du gör rätt saker. Alternativet är att ta in en konsult som scannar din situation, men det tycker jag inte att småföretagare ska behöva – det kan ju äta upp vinsten! säger hon.

Böter och vite

Under samtalet lyfte företagare även frågan om böter och vite som drabbar vanliga företagare som verkligen vill göra rätt för sig men begår något fel, samtidigt som det finns dem som medvetet missköter sig utan att det leder till kännbara konsekvenser. Det finns ett önskemål om att kontrollerande tjänstemän ska koncentrera sig på dem som missbrukar regelverk i stället för att jaga hederliga företagare som anstränger sig för att göra rätt.

Personalliggares vara eller icke vara

En annan het potatis som kom upp under samtalet var systemet med personalliggare. I dag påverkas besöksnäringen mycket av det. Småföretagare har ett totalansvar för alla uppgifter. Om företagaren missar att registrera sig eller familjemedlemmar som arbetar i egen fasighet kan det komma att utdömas vite. Självklart är tanken att stävja svartarbete god, men tillämpningen av personalliggarna blir fel för de allra minsta företagen. Personalliggaren är ett exempel på att det kan gå alldeles för snabbt att stifta lagar, ofta helt utan att undersöka deras konsekvenser eller utan att diskutera med berörda parter.

Från ord till handling

Ibrahim Baylan avslutade mötet med att säga att alla intryck ska samlas ihop och mynna ut i besked om hur näringsdepartementet kommer att ta frågorna vidare.

− Vi har fantastiska möjligheter i Sverige, men vi har också lyckats bygga strukturer som hindrar oss. Jag vill se en blocköverskridande lösning på de problem som kommit upp under turnén. Förståelsen för regler har varit stor sett över turnéns stopp. Gemensamt är dock en tydlig kritik mot tillämpningen av reglerna, säger han.

Nu när allt tyder på att ”förenklingsresan” är färdig väntar med andra ord handling.

 − Vi är jätteglada att statsrådet har tagit sig tiden att åka runt i Sverige och lyssna in. Nu ser vi fram emot att vara en konstruktiv samtalspart för att se till att det blir förändringar på riktigt. Det är alltså nu det riktiga arbetet börjar, säger Helena Fond, ansvarig för regelförenklingsfrågor på Företagarna.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap