headphones newspaper video-player

Samtal om regelförenkling i Eskilstuna

Näringsminister Ibrahim Baylan mötte företagare på sin regelförenklingsturné.
Publicerad 24 sep 2019
Elin Ericsson, Hökkärr Trä och Bygg, Cecilia Östling, Tumbo husvagnar och husbilar, näringsminister Ibrahim Baylan och Andreas Frisk, Secor.

På måndagen hade näringsminister Ibrahim Baylan det första rundabordssamtalet med företagare under den turné som ministern presenterade i direktsändning hos Företagarna den 6 september. Det första stoppet utanför Stockholm på den så kallade förenklingsturnén ägde rum i Eskilstuna och det var Näringslivets regelnämnd NNR som var medarrangör vid detta stopp.

Helena Fond, ansvarig för regelförenklingsfrågor på Företagarna, var på plats i Eskilstuna och tyckte att turnéstoppet var givande.

− Initiativet är viktigt och det kändes som att Ibrahim Baylan hade ett uppriktigt intresse av att förändra och förenkla. Det är dock viktigt att det engagemang som finns möts upp av exempelvis tydlighet i regleringsbreven inför 2020 till myndigheter så att det uttryckligen står att förenklingsarbetet ska prioriteras, säger hon.

NNR:s vd Andrea Femrell berättade bland annat om det program som de tagit fram tillsammans med sina medlemsorganisationer varav Företagarna är en. Programmet innehåller 72 punkter för minskat krångel och det överräcktes till Ibrahim Baylan.

Näringsministern själv uttryckte en vilja om högt till tak i samtalet och uppmanade de inbjudna företagarna att våra ta upp allt ifrån utmaningar med myndighetskontakter som inte blivit som de tänkt till regeltillämpningar.

Elin Ericsson som är vd på Hökärr Trä och Bygg AB är en av företagarna som var på plats och samtalade med ministern. Hon är nöjd med mötet.

− Det kändes som att ministern verkligen var intresserad och vill göra det enklare och bättre för företagare, säger hon.

Cecilia Östling som tillsammans med sin man och dotter driver Tumbo husvagnar och husbilar tog upp konsekvenserna av den nya, nationella beräkningsmodellen för beskattning av husbilar. Det är inte rimligt, sade hon, att en 3,5-tons liten husbil likställs skattemässigt med en tung 16-tons lastbil.

Företagarnas ordförande i Eskilstuna-Torshälla, Andreas Frisk, var också på plats och lyfte en annan fråga.

− Jag tog upp problemet med att få in externa styrelseledamöter i företagen. Tidigare har styrelseledamöter kunnat fakturera sin tid, likt en konsult men i dag måste de bli anställda i bolaget. Det här gör att tröskeln höjts och det är inte lika lätt att locka engagerade till styrelserummet, säger han.

Under rundabordssamtalet blev det tydligt att attityden hos vissa myndigheter har förbättringspotential och att de bör arbeta betydligt mer stödjande än i dag. I dag kommer straffavgiften vid fel ofta innan man fått möjlighet att rätta till sitt misstag, vilket känns allt annat än stödjande.

Nästa stopp på turnén är den 4 oktober i Karlstad.

Fler nyheter från Företagarna

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Bakläxa för EU-kommissionen

Företagarna har bidragit till att ett långtgående lagförslag om bolagsstyrning och ansvarsfrågor i företagens leverantörskedjor hejdats.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor