podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Eva Cooper om Almedalsbesöket: "På plats för att påminna om småföretagens betydelse"

Publicerad 5 jul 2023
Eva Coopers nedslag i Almedalsveckan resulterade i seminarier, rundabordssamtal och så även ett tårtkalas.

Att vara på Almedalsveckan i Visby innefattar en hel del långa dagar, mingel, viktiga möten, seminarier och middagar. På plats var flera representanter från Företagarna för att visa och lyfta för politiken hur viktiga småföretagen är för Sveriges välfärd. Eva Cooper, regionchef Mellansverige, arrangerade bland annat ett rundabordssamtal och ett seminarium tillsammans med Affärskompetens för att berätta om hur de fick över 778 småföretag att satsa på kompetensutveckling. Kompetensbristen, som sedan länge varit ett av de svenska småföretagens största tillväxthinder, är en viktig men svår nöt att knäcka.

-  Det har snart gått ett år sedan valet men vi har inte sett särskilt företagsvänlig politik ännu. Så ett viktigt syfte till Företagarnas besök var att visa för politikerna att vi kan bättre,  säger Eva i en intervju med Buisness News Dalarna. 

Inofficiella runda-bordssamtal och seminarier med fokus på småföretagen

Under Almedalsveckan lyfte Cooper och Företagarnakollegorna en bred palett av av viktiga frågor för organisationens medlemmar. Bland annat höll man i två seminarier som avlöste varandra, ett om brott mot företagare och ett om regelkrångel.

- Sedan hade vi ett viktigt möte om finansiering och kvinnors företagande, där vi hade paneldebatt med bland andra Sveriges jämställdhetsminister Paulina Brandberg, berättar Cooper.

"Lyckad vecka med en ny plan framöver"

Varje år arrangerar dessutom Företagarna ett stort tårtkalas för att särskilt lyfta hur viktiga småföretagare är för välfärden och jobbskapandet. Man presenterar då Företagarnas rapport välfärdsskaparna som genom ett tårtdiagram tydligt visar hur mycket av skattekronorna som kommer från småföretagen i Sverige. 

Eva Cooper var själv mest involverad i de inofficciella rundabordssamtalen samt de publika seminarierna kring kvinnors företagande och kompetensutveckling för småföretagare.

- Jag är väldigt nöjd med Almedalsveckan. Det är enkelt att få kontakt med generaldirektörer och politiker, och Företagarnas ståndpunkter väckte nyfikenhet och en plan för fortsatta samtal efter sommaren, berättar hon.

Fler nyheter från Företagarna