headphones newspaper video-player

Företagarna Värmland

Företagarnas regionkontor för Värmland är knutpunkt och stödfunktion för föreningarna i regionen. Vi vänder oss till dig som driver företag i länet.

Vårt uppdrag är att tillvarata näringslivets och medlemsföretagens intressen i samarbete med kommuner, myndigheter och allmänheten. Vi verkar för ett livskraftigt näringsliv i hela länet och för goda kontakter mellan företagarna såväl inom regionen som på lokal och regional nivå.

Anna Hedberg, regionchef, anna.hedberg@foretagarna.se

Föreningar i Värmland

Föreningarna utgör grundverksamheten i Företagarna. Välj ort för att hitta din närmsta förening i Värmland.

Kontakta regionkontoret i Värmland
Företagarna Värmland Näringslivets Hus Tullhusgatan 1A 652 26 Karlstad Godsmottagning: Gustaf Lovéns gata 17 652 26 Karlstad
054-454 12 01
Hitta andra regionkontor
Våra olika medlemskap

Liten eller medelstor? Läs om de olika typerna av medlemskap som finns.

Senaste förmånserbjudandet

Utnyttja rabatterna smart och tjäna in ditt medlemskap många gånger om.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD