För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vistelseförbud är inget mirakelverktyg

Publicerad 20 okt 2023
Företagarna välkomnar förslaget till vistelseförbud för gängkriminella på allmän plats och i liknande områden, men ser begränsningar i hur användbart ett förbud skulle vara.

Ökningen av skjutvapenrelaterade mord och sprängningar i Sverige påverkar tryggheten i samhället högst påtagligt. Människor som inte har någon koppling till gängkonflikter skadas och mister livet och för dem som driver företag i utsatta områden innebär verksamheten i sig en risk för att bli utsatt för utpressning, stöld eller annan brottslighet.  

Fler oroliga för brottslighet

Vistelseförbud utan att ha dömts till påföljd

Som ett led i arbetet med att bekämpa gängkriminaliteten som ligger bakom många av de grova brotten tillsatte den socialdemokratiska regeringen en utredning om att undersöka möjligheten att införa vistelseförbud, alltså att enskilda personer utan att ha dömts till påföljd för förbjuds från att vistas på vissa platser. Förslaget överlämnades till den moderatledda regeringen i somras och fick ett varmt mottagande av justitieminister Gunnar Strömmer. 

pontus lindstrom rund 150px.png

I dagarna har Företagarna lämnat in ett remissyttrande över utredningens förslag om att stifta en ny lag som gör det möjlighet att under vissa förutsättningar förbjuda en person att inom ett geografiskt avgränsat område vistas på allmän plats, skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem, och i fordon på allmän plats. Företagarna ställer sig positiva till förslaget, men inte reservationslöst positiva.  

− Vistelseförbud på allmän plats för personer med kopplingar till kriminella nätverk kan, om än på marginalen, vara ett lämpligt verktyg, förutsatt att en sådan ny lag verkligen får de effekter som beskrivs i promemorian, säger Pontus Lindström, Företagarnas expert på säkerhet och brott mot företag. 

Fler poliser för tryggare företagande

Kriminella gäng kommer att anpassa sig 

Det är enligt honom viktigt att ha en realistisk syn på vad en ny lag om vistelseförbud faktiskt kan åstadkomma. Inte minst mot bakgrund av att förslaget innebär att en ny lag berör åldersgruppen från 15 år och uppåt.  

− Det är sannolikt att nyrekryteringen till kriminella nätverk går nedåt i åldrarna för att runda ett vistelseförbud. I så fall riskerar förbudet bli ytterligare en administrativt krävande åtgärd som tar resurser från Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och socialtjänsten. Resurser som i stället hade kunnat riktas in på mer effektiva brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder, säger Pontus Lindström.  

Polisgleshet göder otrygghet

Om lagen införs, vilket enligt förslaget skulle kunna ske till sommaren, är det enligt Pontus Lindström viktigt att det sker en samordning mellan åklagarkamrarna om hur lagen om tillträdesförbud ska tillämpas och huruvida ett tillträdesförbud ska beviljas eller inte. 

− Vi kan se stora variationer i hur lagen om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek från 2021 tillämpas i olika delar av landet. Eftersom förslaget om vistelseförbud följer ett liknande förfarande finns det en uppenbar risk att tillämpningen kommer att dras med liknande problem, säger Pontus Lindström. 

Fler nyheter från Företagarna