För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Remissyttrande om promemorian Vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser (Ds 2023:17)

Publicerad 19 okt 2023
Företagarna välkomnar att promemorian har antagit en bredare ansats när det kommer till att definiera vilka områden som kan komma att omfattas av ett vistelseförbud.

Läs hela remissyttrandet som pdf.

I promemorian föreslås en ny lag där möjlighet ges att under vissa förutsättningar förbjuda en person att inom ett geografiskt avgränsat område vistas på allmän plats, skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem, och i fordon på allmän plats (vistelseförbud).

Företagarna välkomnar att promemorian har antagit en bredare ansats när det kommer till att definiera vilka områden som kan komma att omfattas av ett vistelseförbud. Även om Företagarna tillstyrker promemorians förslag har organisationen identifierat delar som riskerar att göra lagstiftningen kraftlös och i värsta fall till ytterligare en administrativt krävande åtgärd som tar resurser från Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och socialtjänsten, som i stället hade kunnat riktas in på mer effektiva brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.