För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Fler oroliga för brottslighet

Publicerad 12 okt 2023
Brås nationella trygghetsundersökning visar att allmänhetens oro över brottsligheten i samhället har ökat kraftigt. Företagarna vill att motsvarande undersökning görs för företagare.
Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock.com

Den grova brottsligheten sprider död och förödelse omkring sig i en omfattning som gör att få andra frågor är lika brännande. På torsdagens möte med det nyinrättade nationella säkerhetsrådet i Regeringskansliet har statsminister Ulf Kristersson bjudit in samtliga partiledare, i stället för som brukligt, dem som sitter i regeringen. Samtidigt tog justitieminister Gunnar Strömmer under torsdagen emot ett betänkande med förslag på fler preventiva tvångsmedel för att hindra grov kriminalitet. Det sker med nationella trygghetsundersökning, NTU, från Brottsförebyggande rådet, Brå som fond.

Många oroliga för brottslighet visar Brå

Årets upplaga av NTU presenterades på onsdagen och visar att oron över brottsligheten i samhället har ökat kraftigt jämfört med förra året. Det är nu 53 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de i stor utsträckning oroar sig över brottsligheten i samhället. Ökningen jämfört med i fjol är 7 procentenheter och det är den högsta nivån hittills i NTU.

Även förtroendet för rättsväsendet som helhet – inte minst för Polismyndigheten – har minskat i årets undersökning. Polisens tapp är 5 procentenheter jämfört med i fjol. Det är ett trendbrott efter flera år av ökat förtroende, men förtroendet för polisens är alltjämt på en högre nivå än vad den var under perioden 2007–2019.

− Trots att undersökningen inte fångar upp de senaste veckornas eskalering av gängvåldet är det tydligt att medborgarna påverkas negativt av brottslighetens konsekvenser. Förra året skedde 60 dödsskjutningar i Sverige. I Norge, Finland och Danmark skedde totalt tio. Det skapar en känsla av att Sverige har blivit ett mer otryggt land att leva och verka i, säger Pontus Lindström, Företagarnas expert på säkerhet och brott mot företag.

Pontus Lindström: Syns vi för en kopp kaffe, Polisen?

Mät även näringslivets utsatthet för brott

Trygghetsundersökningen mäter inte hur företagare utsätts för brott eller känner sig otrygga. NTU omfattar allmänhetens utsatthet för brott och otrygghet, förtroende för rättsväsendet samt erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Företagarna menar att det är en brist, eftersom situationen är allvarlig. Företagarnas rapport Brott mot företagare 2023 visar att var femte brottsutsatt företagare uppger att han eller hon övervägt att lägga ner sin verksamhet på grund av kriminaliteten, samtidigt som färre än någonsin anmäler brotten till polisen eftersom man som företagare inte ser någon poäng med det.

"Min butik är inget skafferi"

−Det är bra att Brå kartlägger allmänhetens utsatthet och oro för brott. På samma sätt behöver dock även myndigheten kartlägga hur näringslivet påverkas av kriminalitet. Sveriges företag och företagare har under allt för lång tid varit en förbisedd grupp när kommer till frågor som rör kriminalitet och otrygghet, säger Pontus Lindström.

Enligt Företagarna krävs det även en ordentlig översyn av dagens brottskoder som Brå använder, för att kunna fånga in fler typer av brott som riktar sig mot näringslivet.

− I dag är tyvärr statistiken mer eller mindre oanvändbar för de poliser runt om i landet som tillsammans med de lokala företagen vill jobba strukturerat med att öka tryggheten, säger Pontus Lindström.

Fler nyheter från Företagarna