För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Fler poliser för tryggare företagande

Publicerad 20 sep 2023
Regeringens satsning på polisen är nödvändig och ökar näringslivet förväntningar på resultat, säger Pontus Lindström.
Pontus Lindström är Företagarnas expert på säkerhet och brott mot företagare.

I budgetpropositionen för 2024 fortsätter regeringen att bygga ut Polismyndigheten och andra delar av rättsväsendet. Prognosen för 2026 visar att Polisen då ska ha 47 miljarder kronor till sitt förfogande, vilket kan jämföras med 22 miljarder för sex år sedan. Det är en ökning med hela 114 procent.

− Det är en nödvändig och självklar prioritering att Polismyndigheten får mer resurser. Mer pengar till polisen är bra, men ännu viktigare är hur pengarna används och det behöver följas upp noga, säger Pontus Lindström, Företagarnas expert på brott mot företagare.

Brist på grundläggande polisiär närvaro

Enligt Företagarnas kartläggning från 2023 når endast 22 av 94 lokalpolisområden upp till en grundläggande polisiär närvaro.

Brott mot företagare 2023: Polistätheten ur ett företagarperspektiv

Endast var fjärde företagare anser enligt samma kartläggning att polisens närvaro är tillräcklig för att skapa trygghet.

− Fokus för Polisen måste vara att med kraft bekämpa gängkriminaliteten i storstäderna, samtidigt som närvaron av antalet synliga områdespoliser och kommunpoliser ökar i hela landet, säger Pontus Lindström.

Nu stiger förväntningarna

Företagarna förväntar sig att mer resurser till Polisen leder till en ökad polisiär närvaro som företagen märker av.

− Den här budgetökningen ökar kraftigt förväntningarna på Polisen från näringslivet, säger han.

Fler nyheter från Företagarna