För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Polisgleshet göder otrygghet

Publicerad 5 apr 2023
Inte ens en fjärdedel av landets lokalpolisområden kan uppvisa en tillfredsställande polisiär närvaro, visar Företagarnas nya rapport.
Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock.com.

Fler synliga poliser. Det är den viktigaste åtgärden som företagare själva efterfrågar för att öka tryggheten, följt av en ökad samverkan mellan polisen, kommunen och näringslivet. Så hur ser det då ut i dag? Företagarna har tagit hjälp av den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige för att rikta sökljuset på hur synlig, eller närvarande polisen är.

Unik kartläggning av polisnärvaron

Rapporten Brott mot företagare 2023 innehåller en unik kartläggning av hur polisnärvaron ser ut i Sverige – ända ner på lokalpolisområdesnivå. Resultatet imponerar inte.

pontus lindstrom rund 150px.png

− Verkligheten som speglas i rapporten är oacceptabel. Att inte ens en fjärdedel av landets lokalpolisområden kan uppvisa en tillfredsställande polisiär närvaro är under all kritik. Varför ska Sverige företagare acceptera ett enda sådant område? säger Pontus Lindström, Företagarnas expert på brott mot företag.

Utöver genomlysningen av polistätheten i Sverige innehåller rapporten en kartläggning av polisanmälda brott mot företag och en enkätundersökning om företagens kontakter med polisen.

Ur rapporten: Polistätheten ur ett företagarperspektiv

Saknas lokalt närvarande polis

De senaste åren har skarp kritik riktats mot polisens brottsutredningsverksamhet och brottsförebyggande arbete. Detta gäller inte minst polisens hantering av så kallade mängdbrott som utgör 80 procent av alla brott som anmäls till Polismyndigheten. En del av problemen beror på att det på många platser i landet fortfarande saknas en lokalt närvarande och förankrad polis som arbetar långsiktigt och fredat med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet.

− Alldeles för ofta ser vi att företagarna låter bli att anmäla mängdbrott eftersom erfarenheten är att ingenting kommer att hända. Det får inte betyda att dessa brott hamnar utanför polisens radar.  Alla brott mot företag måste bekämpas, säger Pontus Lindström.

Ur rapporten: Anmälda brott mot företag

Få företagare nöjda 

1 300 företagare har i besvarat frågor om sina kontakter med polisen i rapportens enkätundersökning. Av den framgår bland annat att endast nio procent av de företagare som har larmat polisen är nöjda med den tid det tog för polisen att komma på plats.

− Informationen vi lyfter i rapporten är unik och lämnar inget utrymme att tveka. Nu krävs handling och vi får här en viktig inblick i vilka utmaningar Sverige och svensk polis har framför sig. Näringslivet och företagen står och stampar för att vi ska kunna möta dessa hot gemensamt, säger Pontus Lindström.

Ur rapporten: Företagares kontakt med polisen

Ny lagstiftning i juli

Den 1 juli i år träder ny lagstiftning i kraft som innebär att samtliga kommuner får en skyldighet att arbeta brottsförebyggande. Tillsammans med arbetet med att bygga ut Polismyndigheten och skapa en mer lokalt förankrad polis ställer det nya krav på att prioritera brott mot företagare. Rapporten som Företagarna presenterat är ett konstruktivt bidrag till att göra det arbetet mer effektivt.

Fler nyheter från Företagarna