podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarnas kongress har valt riksstyrelse för 2022

Publicerad 23 maj 2022
Här är Företagarnas nyvalda riksstyrelse.
Från vänster: Ulrika Nilsson, Jonas Grenfeldt, Tobias Lindfors, Matilda Mielind, Elisabeth Thorburn, Alfred Appelros, Fabian Bengtsson, Petra Örjegren, Johan Tengström, Drazen Crnoja, Johan Aspelin, Charlotte Wall och Mathias Eriksson. Foto: Fotograf Ristenstrand.

Riksstyrelsen är Företagarnas högsta beslutande organ mellan kongress och årsmöte. Ordinarie kongress hålls vartannat år och mellanliggande år hålls årsmöte.

Det är riksstyrelsens ansvarar att utveckla Företagarnas organisation och verksamhet mellan kongressperioderna.

Riksstyrelsens presidium

Under kongressen i Norrköping den 19 och 20 maj omvaldes Fabian Bengtsson, Företagarna Göteborg, till den nationella föreningen Företagarnas ordförande. Till första och andra vice ordförande omvaldes Charlotte Wall, Företagarna Heby och Petra Örjegren, Företagarna Östersund.

Ledamöter i riksstyrelsen

Till ledamöter omvaldes Alfred Appelros, Företagarna Olofström, Drazen Crnoja, Företagarna Jönköping, Jonas Grenfeldt, Företagarna Falun, Tobias Lindfors, Företagarna Luleå, Matilda Mielind, Företagarna Uppsala och John Tengström Företagarna Stockholms stad.

Två ledamöter nyvaldes in i riksstyrelsen: Mathias Eriksson, Företagarna Mark och Ulrika Nilsson, Företagarna Norrköping.

LÄS ÄVEN:
Kinnaföretagare invald i Företagarnas riksstyrelse

Norrköpingsföretagare tar plats i Företagarnas riksstyrelse

Två ledamöter har lämnat riksstyrelsen efter mångårigt engagemang. Paula Wilson, Företagarna Skurup, lämnar styrelsen efter sex år och Carl-Johan Berthilsson, Företagarna Halmstad, lämnar efter 12 år.

Branschförbundens representanter

Företagarnas branschförbund har två ledamöter i riksstyrelsen, som båda omvaldes: Johan Aspelin, Golvbranschens Riksorganisation, Företagarna Stockholms stad och Elisabeth Thorburn, SEFIF, Företagarna Stockholms stad.

 

Fler nyheter från Företagarna