headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Företagarna Falun

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Lokalt verkar vi för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare. Bli medlem du också!

Upprop! Stoppa regelbördan – stöd kampanjen >>

Två av alla de nyttiga rapporter som Företagarna producerar
1) Kommunrapporten – så här säger René Bongard, Förtagarnas statistiker: ”Jag hoppas att varenda kommunpolitiker läser vår rapport, och att de blir påminda om att den kommunala välfärden i hög utsträckning bygger på livskraftiga småföretag. Det är viktigt att politiker och kommunala tjänstemän inför varje beslut tänker efter hur beslutet påverkar ortens småföretagare, hur det kan skapa jobb och intäkter.”
2) Lönsamhetsrapporten - Hur lönsamma är företagen? Den frågan har Företagarna för andra gången tagit sig an i den unikt omfattande undersökningen baserat på årsbokslut 143 507 företag, fördelat på samtliga svenska län och kommuner.

Nyheter om företagande i Falun

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap