headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarna Uppsala

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och vi representerar 60 000 företagare i landet. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete.

Lokalt verkar vi för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare. Bli medlem du också!

Kontaktinfo
Företagarna Uppsala
Box 2175, 75002 Uppsala
070 391 38 65, ordförande
Regionkontor
Mälardalen

Nyheter om företagande i Uppsala

Event i Uppsala
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap