För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Konsten att ta de svåra samtalen med anställda

Som arbetsgivare måste man ibland kliva långt utanför bekvämlighetszonen. Här får du tips om hur man kan agera.

Småföretagare är jobbskapare. Det betyder även att de är arbetsgivare. En roll som inte alltid är enkel. När företagares välbefinnande undersöks går det att se att de som inte har anställda mår något bättre både på jobbet och fritiden än de företagare som har anställda. Detta tycks bero på att soloföretagare upplever högre autonomi och lägre tidspress.

Som tur är finns det hjälp att få. Företagarnas juridiska rådgivning stöttar och hjälper företagare varje dag i beslut som har med arbetsgivarrollen att göra. Men ibland gäller utmaningen inte bara att vara säker på att man gör rätt, utan även hur man tar tag i det som är svårt.

Svåra samtal

Företagarnas medlemsmagasin Tidningen Företagaren har i en artikelserie under vinjetten Svåra samtal speglat situationer och utmaningar som företagare kan behöva hantera. Hur ska man agera om det förekommer mobbing på jobbet? Vad gör man om en anställd är drabbad av drogmissbruk eller spelmissbruk? Hur ska man göra om det inte längre finns något alternativ till att säga upp personal? Artiklarna tar även upp vad man kan göra för att motverka att problem uppstår, genom att till exempel förebygga psykisk ohälsa.

 

Våga fråga

En arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagen skyldighet att vara uppmärksam på tecken på psykisk ohälsa hos medarbetarna. Att tänka primärpreventivt – exempelvis med hjälp av tydliga policyer och arbetsbeskrivningar, noggrann schemaläggning samt en öppen kommunikation mellan medarbetare och chefer – ger en mer hållbar arbetsmiljö. Det säger Roger Persson som är universitetslektor och docent vid institutionen för psykologi på Lunds universitet, i artikeln Du kommer långt med öppen kommunikation.

Det är aldrig fel att som chef ställa frågan ”hur mår du?” och lyssna på svaret. Det vinner hela företaget på, säger Carina Sundqvist som är hr-direktör på butikskedjan Kicks i artikeln Låt inte firman skapa psykisk ohälsa.

Många utsätts för mobbning

Artikeln Mobbning på jobbet kan drabba alla noterar att mellan 30 000 och 40 000 personer uppger att de utsätts för en extrem form av mobbning på jobbet. När det kommer till systematisk mobbning är siffran högre, cirka 6 procent, och vad gäller socialt oacceptabla beteenden utsätts hela 14 procent av Sveriges arbetskraft. Nästan en tredjedel har någon gång utsatts för mobbning.

Stefan Blomberg är legitimerad psykolog och filosofie doktor som forskar i mobbning vid enheten för arbets- och miljömedicin vid Linköpings universitetssjukhus. Han berättar i artikeln att det bästa sättet att undvika mobbning på en arbetsplats är att se till att det finns en värdegrund och en policy, att upprätta tydliga arbetsbeskrivningar som minimerar risken för missförstånd när det gäller arbetsuppgifter och att som chef föregå med gott exempel.

Vanligt med missbruksproblematik

Pirjo Unnerstad, hr-ansvarig på Ikano Bostad, ger i artikeln När medarbetare missbrukar tips på hur man som arbetsgivare ska göra om en person är svår att få tag på, försvinner utan att meddela, kommer för sent till mötena, har problem med humöret och rör till det, eller sjukskriver sig varje måndag. Tecken på att det kan finnas missbruksproblem.

– Man brukar säga att ungefär 20 procent har någon form av missbruksproblematik. Det innebär att det är ett problem som de flesta företagare någon gång ställs inför, säger hon.

Det blir värre om du inte gör något

Åsa-Malin Sandström, beroendecoach på Välj ett nytt liv, som utbildar chefer i drog- och beroendeproblematik, poängterar i artikeln ”Var beredd på förnekelse, försvar och ilska” att arbetsgivare är skyldiga att gripa in enligt arbetsmiljölagen vid misstankar om alkohol- eller drogberoende. Det är inte enkelt, som rubriken antyder, men att dra ut på saken gör det inte lättare.

– Substansberoende är en progressiv sjukdom. Det kommer att spilla över i form av ökad frånvaro, minskad prestation och negativa personlighetsförändringar. Medarbetaren kan i slutänden komma påverkad till arbetsplatsen och utgöra en säkerhetsrisk, säger hon.

Så yttrar sig spelberoende

Droger eller alkohol går att belägga med till exempel blodprov. När det kommer till andra missbruk, som sex- eller spelberoende, går det inte att få belägg på samma sätt.

I artikeln Det osynliga missbruket sätter tydliga spår berättar hr-experten Peter Munck af Rosenschöld som är vd på branschorganisationen Sveriges företagshälsor, att spelmissbruk kan ge sig tillkänna om en medarbetare förändrar sitt beteende, presterar sämre på jobbet, upprepade gånger ber om förskott på lönen utan någon trovärdig förklaring eller om han eller hon plötsligt vill jobba extrapass för att få övertidsersättning. För att ta tag i problematiken kan man som arbetsgivare vända sig till företagshälsovården eller beroendemottagningar.

När man måste säga upp personal

Ett av de svåraste besluten företagare ställs inför är att säga upp medarbetare. I artikeln Uppsägning – den sista utvägen berättar byggföretagaren Sebastian Hägg om sina erfarenheter av att både säga upp en person som inte fungerade på jobbet och personer på grund av arbetsbrist under pandemin.

Taggar
Riks Artikel

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.