För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter
Peter Munck af Rosenschöld är vd på branschorganisationen Sveriges företagshälsor och har erfarenhet av att hantera medarbetare med spelproblem. Foto: Karolina Wessman.

Det osynliga missbruket sätter tydliga spår

Om en medarbetare har missbruksproblem är det hela företagets problem. Men vissa former av missbruk – som spelberoende – är svårare att upptäcka än andra. Lär dig att upptäcka varningssignalerna så kan du ingripa i tid.

När en medarbetare är beroende av alkohol eller droger finns det ofta tydliga varningssignaler. Det är också en form av missbruk som går att visa i form av blodprov.

När det kommer till andra missbruk, som sex eller spelberoende, är det svårare.

- Men oavsett vilket missbruk vi talar om är det viktigt att man som arbetsgivare agerar, säger Peter Munck af Rosenschöld som har arbetat med hr-frågor inom en rad olika branscher sedan mitten av 1990-talet.

Peters karriär har gått via ett skogsforskningsinstitut, Karolinska och därefter närmare 15 år som hr-chef på Ica Sverige. I dag är han vd på branschorganisationen Sveriges företagshälsor. Peter Munck af Rosenschöld har alltså lång erfarenhet av medarbetaransvar och vet vilka konsekvenser ett skadligt bruk och beroende hos en medarbetare kan medföra.

Ökande spelmissbruk

- Generellt märker vi att olika former av missbruk ökar, även spelmissbruk, säger han.

Varför har han ingen förklaring till, men eftersom många spelar för att lindra oro och ångest kan det problematiska världsläget vara en delorsak.

Lägg därtill att vi i allt större utsträckning exponeras för spelreklam samt att spel i dag är väldigt lättåtkomliga. Om man tidigare var tvungen att ge sig iväg till en spelhall finns det numera en uppsjö av digitala spel bara ett par knapptryck bort. Att många jobbat hemifrån under pandemin kan även det vara en bidragande orsak.

Peter Munck af Rosenschöld har under sina år som hr-ansvarig träffat flera medarbetare med spelberoende – och hans främsta råd är att man som arbetsgivare ska våga ingripa. För även om det vid en första tanke kan kännas som att man lägger sig i något man faktiskt inte har att göra med är det viktigt att man agerar.

Går ut över arbetet

Oavsett vilket beroende en medarbetare har är sannolikheten stor att det kommer att gå ut över arbetet. En person med någon form av beroendeproblematik kan många gånger ha svårt att fokusera på arbetet och har därmed även svårt att leverera.

- Det är självklart att du som chef ska lägga dig i och våga ta upp ämnet. Dels av medmänskliga skäl, men det finns också flera risker med ett problematiskt spelande. Det kan gå ut över arbetet och det finns en risk för att en person med spelberoende, och stora skulder, tillskansar sig medel som egentligen är företagets, säger han.

Ett första steg för att hjälpa en medarbetare är att under ett enskilt samtal fråga hur han eller hon mår. Säga att man har lagt märke till att personen i fråga inte verkar må särskilt bra, att man märkt att beteendet har förändrats och att medarbetaren inte presterar på samma sätt som tidigare.

- Men var beredd på att din medarbetare kommer att neka till att hon eller han har problem, säger Peter Munck af Rosenschöld.

Om man redan vid det här första samtalet misstänker att det handlar om ett problematiskt spelande tycker han att man ska ställa frågan rätt ut, och därefter berätta vilken hjälp man kan erbjuda.

- Företagshälsovården har bra hjälpprogram, men det finns även andra hjälpinstanser och beroendemottagningar.

Enligt Peter Munck af Rosenschöld finns det flera signaler man som chef och kollega kan vara uppmärksam på. Om en medarbetare förändrar sitt beteende, presterar sämre på jobbet, upprepade gånger ber om förskott på lönen utan någon trovärdig förklaring eller om han eller hon plötsligt vill jobba extrapass för att få övertidsersättning kan det vara tecken på att personens spelande gått över styr.

- För medarbetaren kan det kännas skönt att veta att en professionell hjälp från företagshälsovården eller sjukvårdens beroendecentrum lyder under patientsekretesslagen. Du som chef kan också, när du förmedlar hjälpen, vara trygg med att du får den information du behöver för att kunna sköta ditt arbetsgivaransvar, avslutar Peter Munck af Rosenschöld.

Symptom på spelberoende

  • Beteendeförändringar.
  • Humörsvängningar.
  • Din medarbetare ber om förskott på lönen.
  • Din medarbetare ber dig eller kollegerna om tillfälliga lån.
  • Du märker att din medarbetare behöver pengar och därför
  • plötsligt vill jobba över.
  • Din medarbetare börjar missköta jobbet och verkar vara disträ.
  • Du märker att det försvinner pengar i företaget.

Källor: beroendecentrum.se och Peter Munck av Rosenschöld.

Text: Anna-Maria Stawreberg.

Taggar

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.