För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Egna företagare är nöjda med livet

Publicerad 21 dec 2023
Egna företagare är mer nöjda med livet än anställda, studerande, arbetslösa och pensionärer, visar ny statistik från SCB.

Kan något så krokigt som inställningen till själva livet sammanfattas i en siffra? Kanske inte, men med en tydlig och beprövad metod har Statistiska centralbyrån sedan 1975 undersökt levnadsförhållanden på uppdrag av riksdagen (ULF, Undersökningarna av levnadsförhållanden). Datainsamlingen bakom den nyligen publicerade undersökningen för 2022 innehåller en fördjupning mot livskvalitet, eller välbefinnande. Den visar att egna företagare sammantaget är mer nöjda med livet än anställda, studerande, arbetslösa och pensionärer.

Trivs med livet  

Nedbrutet på olika delar av det frågebatteri som personer svarat på är pensionärer mer nöjda än både anställda och egna företagare vad gäller den ekonomiska situationen, tid till fritid och sociala relationer. Egna företagare är i sin tur genomsnittligt mer nöjda med livet, mer nöjda med den ekonomiska situationen, och mer nöjda med de sociala relationerna, jämfört med anställda. Gruppen egna företagare sticker även ut genom att ha högre tillit än de andra till människor man inte känner.

Sett till alla som ingår i undersökningen, ett urval av befolkningen, 16 år och äldre, är den genomsnittliga nöjdheten med livet i största allmänhet 7,5 på den 11-gradiga skalan, både för kvinnor och män. Nöjdheten med livet visar en topp i åldersgruppen 65–74 år på 7,9. Om man endast tittar på gruppen egna företagare är motsvarande siffra 8,0.

Låt inte firman skapa psykisk ohälsa

Högre autonomi och lägre tidspress

När Företagarna tillsammans med Sociologiska Institutionen vid Umeå Universitet 2019 undersökte hur nöjda företagare är med livet i stort, men inte minst hur tillfredsställda de är med sin familj och sina nära relationer, privatekonomi, hälsa, fritid och sitt eget företagande visade det sig att företagare utan anställda mår något bättre både på jobbet och fritiden än de företagare som har anställda. Detta tycks bero på att soloföretagare upplever högre autonomi och lägre tidspress. Det är dyrt att anställa och en företagare måste se till att företaget lyckas generera tillräckligt med intäkter för att kunna betala de anställdas löner. Det är inte ovanligt att företagare någon gång avstår från sin lön för att kunna betala anställda.

Undvik utbrändhet: så klarar du pressen

Företagarnas rapport Hur mår företagaren? visade dock att företagare mår överlag bra. Det gick inte att utläsa någon skillnad mellan kvinnor och män när det kommer till företagarnas mående på jobbet. Däremot visade rapporten att männen mådde lite bättre än kvinnorna på sin fritid.

 

Taggar
Riks Nyhet Övrigt
Fler nyheter från Företagarna