För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Du kommer långt med öppen kommunikation

Tydlighet och öppen kommunikation mellan ledning och anställda samt regelbundna samtal om förväntningar minskar risken för psykisk ohälsa hos medarbetare. Det säger Roger Persson, forskare i arbets- och organisationspsykologi.

När en medarbetare drabbas av psykisk ohälsa påverkas ofta hela arbetsplatsen.

- Arbetsgivaren har inte bara ett ansvar enligt arbetsmiljölagen att hjälpa medarbetare­ – det finns även ett ekonomiskt och ett medmänskligt ansvar, säger Roger Persson, universitetslektor och docent vid institutionen för psykologi på Lunds universitet.

”Arbetsgivaren har inte bara ett ansvar enligt arbetsmiljölagen att hjälpa medarbetare – det finns även ett ekonomiskt och ett medmänskligt ansvar”

Som arbetsgivare är det viktigaste man kan gör att tänka långsiktigt – att så långt det är möjligt organisera bort framtida problem hos medarbetarna.

- Att tänka primärpreventivt – exempelvis med hjälp av tydliga policyer och arbetsbeskrivningar, noggrann schemaläggning samt en öppen kommunikation mellan medarbetare och chefer – ger en mer hållbar arbetsmiljö, säger Roger Persson.

Dessa faktorer blir än viktigare i det nya arbetsliv som vi står inför, där det blir allt vanligare att jobba kortare perioder i olika projektgrupper.  Har man redan på ett tidigt stadium tänkt till genom att ha riktlinjer, stödfunktioner och åtgärdsplaner samt jobbar för goda återhämtningsmöjligheter så minskar risken för att medarbetare och arbetsplatsen drabbas.

- Samtidigt är det inte helt ovanligt att arbetsmiljöfrågor prioriteras bort i den nya sortens arbetsliv som vi står inför. Men det finns alltså mycket att vinna på att i god tid se över sina rutiner, säger Roger Persson.

Text: Anna-Maria Stawreberg.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.