För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Ska jag betala skatt enligt 3:12-reglerna på utdelning från aktier i fåmansföretag?

För att en utdelning eller kapitalvinst ska beskattas enligt 3:12 krävs att aktierna är s.k. kvalificerade andelar.

1. Var aktierna kvalificerade andelar hos förra ägaren? 

Ja => aktierna kan vara kvalificerade andelar,  gå vidare till punkt 2 

Nej => aktierna kan vara kvalificerade andelar, gå vidare till punkt 4 

 

2. Har du fått dina aktier genom arv, testamente, gåva eller bodelning eller med stöd av andelar du fått genom arv, testamente, gåva eller bodelning? 

Ja => aktierna är kvalificerade andelar 

Nej => aktierna kan vara kvalificerade andelar, gå vidare till punkt 4 

 

3. Har du fått aktierna genom andelsbyte som ersättning för aktier som var kvalificerade andelar? 

Ja => aktierna är kvalificerade andelar, gå vidare till punkt 2 

Nej => aktierna kan vara kvalificerade andelar, gå vidare till punkt 4 

 

4. Har du eller någon närstående under det år utdelningen sker eller något av de fem föregående åren varit verksam i betydande omfattning i företaget? 

Ja => aktierna är kvalificerade andelar 

Nej => aktierna kan vara kvalificerade andelar gå vidare till punkt 5 

 

5. Har företaget, direkt eller indirekt, under året då utdelningen sker eller något av de fem föregående åren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag och du eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i detta fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag? 

Ja => aktierna är kvalificerade andelar 

Nej => aktierna kan vara kvalificerade andelar, gå vidare till punkt 6 

 

6. Har du eller någon närstående under året då utdelningen sker eller något av de fem föregående åren varit verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet som ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag där aktierna skulle varit kvalificerade andelar enligt reglerna om verksam i betydande omfattning respektive om företaget äger företag i vilket ägaren eller närstående är verksam i betydande omfattning? 

Ja => aktierna är kvalificerade andelar 

Nej => aktierna är inte kvalificerade andelar och du ska inte tillämpa 3:12-reglerna på utdelning och kapitalvinst (OBS! om du lyckats undgå 3:12-regelrna med transaktioner som enbart varit motiverade av skatteskäl finns en risk att lagen om skatteflykt blir tillämplig)