För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Här får du svar på vad du ska göra året före utdelning, vad du ska tänka på det år utdelningen sker och vad du ska göra året efter utdelning.

I detta kapitel: Vad ska jag göra året före utdelning (året före beskattningsåret)? Vad ska jag tänka på det år då utdelningen sker (beskattningsåret)? Vad ska jag göra året efter utdelning från fåmansföretag (taxeringsåret)?

4.1 Vad ska jag göra året före utdelning (året före beskattningsåret)?

Löneuttagskravet för att få använda lönebaserat utrymme gör att du som tänker använda huvudregeln vid beräkning av årets gränsbelopp bör se till att du eller närstående tar ut tillräckligt hög lön under året före utdelningen ska ske. Kostnadsersättningar och naturaförmåner ingår inte i löneunderlaget. Det kan därför vara lämpligt att ta ut högre kontant lön och betala för naturaförmånen, t.ex. användandet av företagets bil privat, för att klara löneuttagskravet.

Hur du räknar ut hur mycket lön som krävs för att klara löneuttagskravet hittar du på här

Det kan vara lämpligt att du gör en ny beräkning i december för att göra ev. korrigeringar i lönen till dig eller närstående. Ibland har det hänt saker under året som gör att löneuttagskravet har blivit högre eller lägre eller så kanske du inte har tagit ut så mycket lön som du planerat t.ex. för att du varit föräldraledig eller sjukskriven.

4.2 Vad ska jag tänka på det år då utdelningen sker (beskattningsåret)?

Det år utdelningen sker ska du se till att reglerna i aktiebolagslagen om utdelning följs t.ex. vad gäller beslut på bolagsstämma m.m. (Läs mer i avsnittet Hur mycket kan jag ta ut i utdelning?) Dessutom ska företaget göra ett preliminärskatteavdrag på 30 procent innan utbetalningen av utdelningen och lämna kontrolluppgift till Skatteverket för fysiska personer som mottagit utdelning.

4.3 Vad ska jag göra året efter utdelning från fåmansföretag (taxeringsåret)?

Året efter utdelningen skett ska du i din inkomstdeklaration deklarera den utdelning du fått i K10-blanketten. Där lämnar du uppgifter om ditt aktieinnehav m.m. och hur mycket utdelning som du fått och räknar du ut årets gränsbelopp och gränsbeloppet inklusive från tidigare år sparat utrymme för kapitalbeskattad utdelning. Blanketten kan se avskräckande ut, men för de flesta är den inte så krånglig som den ser ut. Detta då blanketten är utformad för att även kunna användas av t.ex. vid försäljning av aktierna och de som har förvärvat sina aktier före år 1992.

 

Gå till nästa kapitel: Vad betalar jag i skatt när jag säljer mitt fåmansföretag?