headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare
F-skatt

F-skatt

F-skatt är preliminärskatt för företag. Har du en anställning parallellt med din enskilda näringsverksamhet ska du ha FA-skatt. Då kommer din arbetsgivare dra preliminär A-skatt från din lön och du betalar F-skatt varje månad för ditt företag.

Skatteverket beslutar om godkännande för F-skatt. Ett sådant godkännande är viktigt för det innebär bl.a. att din kunder inte behöver dra preliminär inkomstskatt för det arbete ditt företag utfört. Du bör därför i dina fakturor, orderbekräftelser m.m. ha med att ditt företag är godkänt för F-skatt.

När du startar ditt företag gör du en preliminär deklaration och Skatteverket räknar ut den F-skatt som du ska betala varje månad. F-skatten baseras på de uppgifter som du har lämnat.

Om förhållandena ändrar sig kan du göra en ny preliminär inkomstdeklaration för att få en F-skatt som bättre stämmer med den slutliga inkomstskatt och egenavgifter som du ska betala. På detta sätt kan du få både en lägre eller högre F-skatt för resten av beskattningsåret.

Du ska lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration om skillnaden mellan den preliminära och slutliga skatten är ca 30 procent, dock lägst ett prisbasbelopp (år 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kr). För varje nytt beskattningsår räknar Skatteverket om F-skatten utifrån senaste slutliga skatten om du inte har lämnat in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Det är viktigt att du är noga med att betala F-skatten i tid för att inte få ett underskott på skattekontot. Underskottet kan innebära både att du får betala ränta och att du får godkännandet för F-skatt återkallat. Dessutom kan obetalda skatter och avgifter lämnas över till Kronofogden för indrivning, vilket ger en betalningsanmärkning.

När du har deklarerat företagets inkomster i inkomstdeklarationen och den slutliga skatten har bestämts räknas den prelimärt inbetalade skatten av. Har du betalat för lite preliminärskatt ska du betala in resten till skattekontot och har du betalat för mycket preliminärskatt får du en återbetalning.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap