För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

F-skatt

F-skatt (kallas ibland f-skattsedel) är preliminärskatt för företag. Har du en anställning parallellt med din enskilda näringsverksamhet ska du ha FA-skatt. Då kommer din arbetsgivare dra preliminär A-skatt från din lön och du betalar F-skatt varje månad för ditt företag.
F-skatt

Skatteverket beslutar om godkännande för F-skatt, det som ibland kallas "få en f-skattsedel". Ett sådant godkännande är viktigt för det innebär bl.a. att din kunder inte behöver dra preliminär inkomstskatt för det arbete ditt företag utfört. Du bör därför i dina fakturor, orderbekräftelser m.m. ha med att ditt företag är godkänt för F-skatt.

När du startar ditt företag gör du en preliminär deklaration och Skatteverket räknar ut den F-skatt som du ska betala varje månad. F-skatten baseras på de uppgifter som du har lämnat.

"Att vara godkänd för f-skatt kallas ibland att man har en f-skattsedel"

Om förhållandena ändrar sig kan du göra en ny preliminär inkomstdeklaration för att få en F-skatt som bättre stämmer med den slutliga inkomstskatt och egenavgifter som du ska betala. På detta sätt kan du få både en lägre eller högre F-skatt för resten av beskattningsåret.

Du ska lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration om skillnaden mellan den preliminära och slutliga skatten är ca 30 procent, dock lägst ett prisbasbelopp (år 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kr). För varje nytt beskattningsår räknar Skatteverket om F-skatten utifrån senaste slutliga skatten om du inte har lämnat in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Var noga med att betala f-skatt i tid

Det är viktigt att du är noga med att betala F-skatten i tid för att inte få ett underskott på skattekontot. Underskottet kan innebära både att du får betala ränta och att du får godkännandet för F-skatt återkallat. Dessutom kan obetalda skatter och avgifter lämnas över till Kronofogden för indrivning, vilket ger en betalningsanmärkning.

När du har deklarerat företagets inkomster i inkomstdeklarationen och den slutliga skatten har bestämts räknas den prelimärt inbetalade skatten av. Har du betalat för lite preliminärskatt ska du betala in resten till skattekontot och har du betalat för mycket preliminärskatt får du en återbetalning.

Läs mer om F-skatt på Skatteverkets webbplats

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.