För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Farväl papperskvitton – nu börjar det ske förändringar på riktigt

Publicerad 19 jan 2024
Företagarna välkomnar att regeringen går fram med förenklingsutredningens förslag om att tillåta att fysiska kvitton inte behöver sparas för bokföringen om de förts över till digitalt format.

Regeringen har meddelat om beslut om en uppdaterad bokföringslag där kravet på att spara papperskvitton avskaffas. 

− Detta är stort. Riktigt stort. Den fysiska kvittohanteringen beräknas kosta Sveriges företag nästan 4 miljarder kronor per år. Det finns hyllkilometrar med kvittopärmar ute i företagssverige som för det mesta bara samlar damm men som måste skötas, gallras och fyllas på – allt detta blir nu möjligt att helt digitalisera. Nu snackar vi regelförenkling på riktigt, säger Erik Östman, expert på regelförenkling på Företagarna. 

Att inte längre behöva spara papperskvitton så länge det finns en digital kopia är en fråga som Företagarna har kämpat för under lång tid. Det är en helt onödig lag som har känts omodern i årtionden.

Tvinga inte företag att scrapbooka

Vad betyder den kommande lagändringen?

Så vad händer nu? Är det bara att elda upp alla pärmar? Nja, regeringen har aviserat att beslut ska tas i riksdagen i början av mars. Sedan får vi se när lagen träder i kraft.

  • Skyldigheten att ha en ordnad bokföring ändras inte.
  • Detta innebär också att du som företagare inte bara kan kasta dina kvitton.
  • När lagen väl trätt i kraft kommer du kunna kassera kvitton som du tagit emot fysiskt men som du via en app eller motsvarande har fört över till ett elektroniskt format.
  • Den stora besparingen för näringslivet kommer ta ett tag innan den märks eftersom det är en förändringsprocess med nya rutiner som måste gås igenom.

Ett kvitto på onödig regelbörda

Seger för Företagarnas påverkansarbete

Företagarna hoppas att detta bara är början på ett bra år. Förhoppningsvis kommer förenklings- och implementeringsråden på plats, samtidigt som de myndigheter som fått uppdrag om regelförenkling i sina regleringsbrev tar tag i dem. Andra efterlängtade reformer är att digitaliseringspolitiken uppdateras med mål om fler automatiserade offentliga beslutsprocesser och att gränsbeloppen för att som företagare få använda förenklingsregler inflationsjusteras.

Blir 2024 det riktiga förenklingsåret?

− Kvittobeslutet är ett bra och viktigt steg för den här regeringen att visa att man menar allvar med att sänka företagens administrativa kostnader – kanske det största sedan revisionsplikten för små bolag avskaffades. En stor eloge till Helena Fond som tidigare jobbade hårt med denna fråga på Företagarna och bra jobbat av Näringsdepartementet som har fått detta i land, säger Erik Östman.

Fler nyheter från Företagarna