För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Blir 2024 det riktiga förenklingsåret?

Publicerad 18 jan 2024
Det är hoppfullt att processer nu startar för regelförenkling, men de måste leda till verklig regelförenkling för företag, skriver Erik Östman, expert på regelförenkling.
Erik Östman är Företagarnas expert på regelförenkling och lokalt företagsklimat. Foto: Oskar Omne.

I år sjösätts förenklingsrådet. Dessutom ställs för första gången skarpa krav på Sveriges myndigheter att arbeta systematiskt med regelförenkling. Blir 2024 det riktiga förenklingsåret för företagen? Eller kommer regelbördan att fortsätta växa?

Den svenska relationen till regelförenkling får mig att tänka på den sedelärande historien om Mäster Skräddare som skulle sy en rock som blev en vante som bidde en tummetott och till sist ingenting. Återkommande har löften om regelförenkling manat ut i att den samlade regelbördan tillåtits att växa sig allt större, och 2024 ser ut att bli året med flest regler och administrativa kostnader för företagen på den här sidan millennieskiftet. Inte sedan 2010 har en enda regering, oavsett färg, lyckats få ned den samlade regelbördan – trots uttalade ambitioner om att göra just detta.

Hur lång får en telefonkö vara?

Regeldjungeln breder ut sig

Som regelförenklare hos Företagarna har det varit lätt att hänga läpp när man sett utvecklingen. Alla politiker jag talat med tycks förstå att utan företag och företagare så stannar Sverige, och att behovet av att göra det enklare för företagen aldrig varit större. Ändå går vi fortfarande i en riktning mot fler och fler regler som företagen måste förhålla sig till utan att gamla regelverk revideras eller tas bort. Hårdare regler kring sjuklönekostnader, tuffare och ibland orimliga krav för att anställa utländsk arbetskraft och fler rapporteringskrav på miljöområdet är bara några exempel. Förmår inte våra makthavare inse att till sist blir regelbördan så stor att företag lägger ned i stället för att ännu en gång rätta in sig efter nya regelverk?

Handbok i regelförenkling

Uppdrag att jobba med regelförenkling

Men det kan finnas ett ljus i slutet av regeltunneln. För hur tufft 2024 än ser ut att bli så sker det faktiskt ändringar nu som på sikt kommer lätta regelbördan framöver. Regeringen gick i senaste budgeten fram med ett förenklingspaket där man ger myndigheterna i uppdrag att se över sina egna föreskrifter samt inrättar ett nationellt förenklingsråd för att systematiskt arbeta med regelförenkling. Precis innan jul kom dessutom en riktigt fin present: Regeringen inför i 34 (!) myndigheters regleringsbrev uppdrag om att myndigheterna själva ska jobba med regelförenkling inom sitt ansvarsområde, något som vi på Företagarna har arbetat för under mycket lång tid.

Välkommet fokus på regelförenklingsarbete

För tidigt att ropa hej

Grunden är därmed lagd för att Sverige på allvar ska ta tag i sina krångliga regelverk och otydliga föreskrifter. Blir det riktig verkstad av detta är utsikterna för förbättringar större än de varit på mycket längre. Om vi dessutom får se konkreta regelförenklingar under året från regeringens sida, exempelvis att vi äntligen blir av med kravet på att spara papperskvitton om de förs över till digitalt format, så är resan mot ett enklare företagsklimat påbörjad på allvar.

Det är för tidigt att ropa hej än så länge. Så här långt är det trots allt bara processer för regelförenkling som dras i gång, inte regelförenkling i sig. Det är först när arbetet mynnar ut i konkreta förslag och förbättringar som det finns verklig anledning att fira. Men för första gången på länge verkar allvaret i frågan tas med den dignitet det förtjänar.

Är det nu det vänder?

2024 blir därmed ett kritiskt år. Är detta det året då det vänder, då vi äntligen kan börja gå mot en mindre regeltung vardag för företagare? Eller blir detta ännu en tummetott? Nu är det upp till bevis Ulf, Ebba, och Johan! Ge företagen de regelförenklingar de både behöver och förtjänar.

Fler nyheter från Företagarna