För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Rapporten visar: Stort behov av kompetensutveckling - här är enkla lösningen

Publicerad 2 nov 2021
Det finns ett stort glapp i vilken kompetens företagen efterfrågar och vilka utbildningsplatser som erbjuds, visar en ny rapport från Företagarna. Men nu kan samarbetet med Affärskompetens Digilo vara en del av lösningen.
Affärskompetens Digilos digitala och tidseffektivt kompetensutbildningar hjälper småföretagare att ta sina verksamheter till högre höjder på rekordkort tid.

Företagarna släppte nyligen en rapport som sätter fokus på företagens behov av kompetensutveckling. Den har kommit i skymundan av den angränsande frågan om hur företag ska hitta rätt personer att anställa – det som brukar kallas kompetensförsörjning.

I rapporten Vägar till kompetenslyft konstateras att kopplingen mellan företagens behov av kompetens och relevant utbildning för kompetensutveckling inte återspeglas tillräckligt väl i utbildningssektorn. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens och behovet av kompetensutveckling är stort.

– Trots att fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag förbises deras behov när det kommer till utbildningssatsningar och prioriteringar. Politikerna förlitar sig på att de stora industrierna ska stå för tillväxt och ökad sysselsättning runt om i landet, säger Företagarnas arbetsmarknadsexpert Catharina Bildt Grape.

Affärskompetens Digilo - ett smörgåsbord av utbildningar

I Gävleborgs-, Dalarnas- och Värmlands län har Företagarna inlett ett unikt samarbete tillsammans med Affärskompetens Digilo som med sina korta och tidseffektiva utbildningar hjälper till att kompetenssäkra och effektivisera flera av Mellansveriges småföretagare. 

- Jag hade inte stått på de ben jag gör idag utan Affärskompetens, berättar en av Affärskompetens tidigare kunder Desirée Westman, SRFG Sverige AB.

Utbildningarna, som pågår ända till november 2022, kostar bara 2000 kr per företag för hela projektet där inga ytterligare avgifter tillkommer. Med hjälp av utbildningarna kan du lära dig bland annat hur du når fler kunder med LinkedIn, content marketing, synlighet på webben, förstå bokföring på riktigt, Outlook, Excel samt GDPR i vardagen, fotografering och digital bildbehandling och digitala möten för att nämna några. 

- Jag tredubblade sin omsättning på bara tre år, avslöjar Åke Boström på Gul Bil AB som använt sig av flertalet utbildningar. 

Tillgodoser företagarens behov

Att kompetensutveckla anställda utgör ofta en viktig grund för företagets produktivitet, konkurrenskraft och innovation. De flesta företag är väl medvetna om vikten av lärande och att hålla kunskapen och kompetensen hos sina anställda uppdaterad.

− Enligt Företagarnas kartläggning är behovet av kompetensutveckling som allra störst bland företag med 10-19 anställda och bland företag med 5-9 anställda, där 81 respektive 75 procent anger att de har behov av att kompetensutveckla sin personal, säger Anna Libietis, Företagarnas expert på utbildningsfrågor. 

Se Affärskompetens Digilos alla kurser här!

Fler nyheter från Företagarna