Till företagarna.se

Frågor om försäkringarna

Ring  08-406 17 77 eller fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig.

Anmäl skada

Välj försäkringskategori som skadan gäller.

Boka sjukvård

Villkor för behandling av personuppgifter

Företagarna samarbetar med Länsförsäkringar och Willis Towers Watson / Protector. Se nedan villkor för behandling av personuppgifter för respektive samarbetspartner.

Villkor för behandling av personuppgifter (Länsförsäkringar)

För mer information om hur Länsförsäkringar behandlar dina personuppgifter se för- och efterköpsinformationen. Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter finns i informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på Länsförsäkringars webbplats

 

Villkor för behandling av personuppgifter (Willis Towers Watson / Protector)

De personuppgifter som hämtas in och behandlas i samband med ansökan om offert och inom ramen för administration av försäkringar inom Företagarnas gruppförsäkringar kommer att behandlas av Företagarna, Protector och Willis Towers Watson i enlighet vid var tid gällande lagstiftning angående skydd för personuppgifter.

För information om hur Protector behandlar dina personuppgifter, se Protectors hemsida. 

 

Företagarna

Du kan läsa mer om dina rättigheter och hur Företagarna behandlar dina personuppgifter, på Företagarnas hemsida