Till företagarna.se

Anmäl skada

Välj försäkringskategori som skadan gäller.

Boka vård

Boka vård genom att kontakta Länsförsäkringars vårdförmedling, antingen digitalt eller via telefon. 

Boka digitalt

 • Legitimera dig med BankId.
 • Välj vad du vill ha hjälp med – nytt ärende, återbesök, ombokning eller avbokning.
 • Vardagar kl 8–20 kan du chatta med sjuksköterska och fysioterapeut, för rådgivning och hjälp att boka den vård du behöver. Dygnet runt kan du starta ett nytt ärende, få en medicinsk bedömning och boka en tid för att bli kontaktad på vardagar kl 8–20.

Boka vård digitalt

Boka via telefon

0771-666 115

Ring Länsförsäkringars vårdförmedling, vardagar kl 8-18. Här får du hjälp med medicinsk rådgivning, tidsbokning, personligt samtalsstöd, chefsstöd samt rådgivning av hälsocoach. Övrig tid samt helger finns jourbemanning.

Övriga ärenden

Kontakt

Frågor och svar

GARANT Senior

Ett komplett försäkringspaket när du fyllt 65 år. För dig som har omfattats av GARANT GrundPlus under minst sex månader kan vi erbjuda ett fortsatt försäkringsskydd genom GARANT Senior. Innehåller en sjukvårds-, liv- och olycksfallsförsäkring.

Fortsätt att ta hand om dig

Vi vill gärna erbjuda dig som medlem en bra försäkring från att du fyllt 65 år. Med GARANT Senior har du ett försäkringsskydd som du och den du lever med kan behålla livet ut. För att kunna köpa försäkringspaketet ska du ha omfattats av GARANT GrundPlus under minst sex månader.

GARANT Senior består av tre delar:

 • Livförsäkring som ger dina efterlevande en ekonomisk trygghet om du går bort.
 • Olycksfallsförsäkring som ersätter kostnader i samband med ett olycksfall och ersättning om skadan leder till invaliditet. Den ersätter även resekostnader, tandskador och förstörda kläder.
 • Sjukvårdsförsäkring som ger dig möjlighet att få snabb tillgång till specialistvård. Den ersätter kostnader för bland annat privat vård, operationer, sjukhusvård i privat regi och offentlig vård upp till högkostnadsskyddet.

I sjukvårdsförsäkringen ingår dessutom hälsofrämjande tjänster med bland annat hälsoprofil, hälsoprogram som du kan göra på distans, och personligt samtalsstöd. Så att du kan ta tag i din hälsa innan du blir sjuk.

När din GARANT Grundplus upphör vid 65 års ålder kommer du, oavsett ditt hälsotillstånd, att erbjudas GARANT Senior. Både försäkringspaketen erbjuds i samarbete med Länsförsäkringar.

Detaljerad information

Produktblad GARANT Senior

För- och efterköpsinformation

Villkor Liv- och olycksfallsförsäkring Senior 2022

Villkor Sjukvårdsförsäkring Senior 2022

Vanliga frågor och svar

Nej. Covid-19 omfattas av smittskyddslagen och ingenting som omfattas av smittskyddslagen ingår i sjukvårdsförsäkringen.

Nej. Covid-19 omfattas av smittskyddslagen och ingenting som omfattas av smittskyddslagen ingår i sjukvårdsförsäkringen.

Nej. Covid-19 omfattas av smittskyddslagen och ingenting som omfattas av smittskyddslagen ingår i sjukvårdsförsäkringen.

Det är ett förmånligt försäkringspaket som du får erbjudande om automatiskt när din GARANT- försäkring upphör vid 65 års ålder. Du får den oavsett ditt hälsotillstånd.

Du som fyller 65 år blir automatiskt erbjuden att köpa fortsatt skydd för de GARANT försäkringar du haft tidigare (liv, olycksfall och sjukvård). Seniorförsäkringarna ger dig ett fortsatt bra skydd men med vissa begränsningar.

 • Livförsäkring som ger dina efterlevande en ekonomisk trygghet om du går bort.
  • Ersättningen begränsas till två prisbasbelopp.
 • Olycksfallsförsäkringen ersätter kostnader i samband med ett olycksfall och ersättning om skadan leder till medicinsk invaliditet (bestående nedsättning av kroppsfunktionen). Den ersätter även resekostnader, tandskador och förstörda kläder.
  • Ersättning begränsas till max fem prisbasbelopp.
  • Rätt till ersättning för ekonomisk invaliditet (nedsättning av arbetsförmåga) upphör.
  • Ersättning för ärr och psykologisk hjälp vid krissituation upphör.
 • Sjukvårdsförsäkring som ger dig möjlighet att få snabb tillgång till specialistvård. Den ersätter kostnader för bland annat privat vård, operationer, sjukhuskostnader och offentlig vård upp till högkostnadsskyddet.
  • Rätten till ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering samt behandling för beroende och missbruk upphör .
  • Ansvarstiden begränsas till att ersätta kostnader för behandling under 24 månader för varje sjukdom eller besvär, vilket innebär att pågående skador hanteras två år till.
Försäkringspaketet kan bestå av tre olika försäkringar som ger ökad trygghet vid händelser i livet som sjukdom, olycksfall och dödsfall. Vad just din försäkring kommer innehålla beror på vad du haft för GARANT-försäkring innan du blir erbjuden GARANT Senior. Olycksfallsförsäkringen ersätter kostnader i samband med ett olycksfall och ger en invaliditetsersättning om skadan leder till invaliditet. Invaliditetsersättningen svarar mot graden av invaliditet och ålder vid olycksfallet. Sjukvårdsförsäkringen ger dig snabb tillgång till ett stort nätverk av specialistläkare. Du får också tillgång till hälsofrämjande tjänster med bland annat hälsoprofil, personligt samtalsstöd och flera webbaserade hälsoprogram, så att du kan ta tag i din hälsa innan du blir sjuk. Vid dödsfall ger livförsäkringen trygghet till närstående. Ett engångsbelopp betalas ut och ger de efterlevande möjlighet att hantera den nya situationen som uppstår. Livförsäkringen gäller längst till du är 85 år.
Den kostar 869 kronor per månad för alla tre delarna.
Du fyller i intresseanmälan till höger på sidan, så kontaktar vi dig.

Hälsoportalen

I sjukvårdsförsäkringen ingår även hälsofrämjande tjänster med bland annat personligt samtalsstöd och chefsstöd, hälsoprofil och flera webbaserade hälsoprogram, så att du kan behålla god hälsa och förebygga ohälsa.

Läs mer på Hälsoportalen
Ansök här

Intresserad?

Kontakta mig

Anmäl skada

Vill du göra en skadeanmälan, kontakta oss på tel. 08-406 17 77 eller personforsakring@foretagarna.se så hjälper vi dig direkt. 

Vill du boka sjukvård? Kontakta vårdförmedlingen via chatt eller ring 0771-666 115